Strona główna Różne Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu?

Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu?

757
0

Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym przez Internet, tzw. S24.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet w trybie S24 jest zdecydowanie szybsza, aniżeli w formie zawierania akta notarialnego. Wiąże się to jednak się z kilkoma ograniczeniami, o których warto pamiętać.

Poniżej przedstawiam najważniejsze kroki rejestracji spółki z o.o. przez internet bez wychodzenia z domu:

1) Pierwszym krokiem do założenia spółki przez internet w trybie S-24 jest utworzenie konta na portalu eKRS, poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła, a następnie zarejestrowanie się do naszego konta. Wcześniej należy dokonać autoryzacji konta poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

2) Kolejnym krokiem po zarejestrowaniu jest dodanie przedsiębiorstwa poprzez wybór nazwy, formy prawnej oraz innych niezbędnych informacji dotyczących spółki.

3) Następnie, należy wypełnić umowę spółki poprze tzw. wzorzec umowy, który został określony na podstawie rozporządzenia wydanego przez Ministra Sprawiedliwości i stanowi załącznik  do ww. rozporządzenia. Co do zasady, ingerencja we wzorzec umowy jest niedopuszczalna, jednak założyciele w ramach niektórych postanowień mają do wyboru od dwóch do czterech wariantów, które stanowią możliwość pewnej modyfikacji i uelastyczniają sztywny wzorzec.

4) Po dopełnieniu wszystkich formalności, w tym wypełnieniu wymaganych rubryk oraz załączeniu odpowiednich dokumentów, należy wniosek podpisać albo poprzez Profil Zufany albo przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5) Po podpisaniu oraz wygenerowaniu dokumentów następuje etap płatności w systemie e-Card. Po dokonaniu opłaty dokumenty wysyłane są drogą elektroniczną do właściwego sądu rejestrowego, które to dokumenty są następnie poddawane kontroli formalnej, czyli takiej, która polega na zweryfikowaniu czy załączone wnioski posiadają wszystkie elementy oraz są sporządzone we właściwych formularzach, odpowiadających przepisom prawa itp. W sytuacji, w której Sąd nie wezwie do usunięcia ewentualnych braków, spółka powinna zostać zarejestrowana w ciągu 24h od daty wpływu wniosku do sądu.

Pamiętać należy jednak, że w przypadku zawieranej umowy spółki w trybie S-24 konieczne jest dogłębne przeanalizowanie jej postanowień oraz ustalenie ich brzmienia w sposób najbardziej rzetelny oraz najlepiej zabezpieczający interesy wspólników. Niezależnie od braku wymogu formy aktu notarialnego, tak zarejestrowana spółka w obrocie jest równoważnym podmiotem gospodarczym. Często prawnicy doradzają nie tylko doradzają w jaki sposób zarejestrować spółkę, ale przede wszystkim jak ją ukształtować i prowadzić pod względem prawnym.

Adw. Radosław Szczepaniak

Kontakt: Adwokat Gniezno