Strona główna Polityka Debata nad raportem o stanie gminy

Debata nad raportem o stanie gminy

2913
12

Już za tydzień – 26 czerwca (środa) o godzinie 10:00 – w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie odbędzie się sesja Rady Miejskiej Trzemeszna, w trakcie której burmistrz przedstawi raport o stanie gminy za rok 2023.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, po prezentacji raportu rozpocznie się debata, w której udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Warunkiem jest zgłoszenie chęci zabrania głosu, najpóźniej do 25 czerwca. Można je przesyłać elektronicznie na adres biuro_rady@trzemeszno.pl a także składać osobiście, w Urzędzie Miejskim Trzemeszna (ul. Dąbrowskiego 2, pokój numer 10).

Jak informują pracownicy UM Trzemeszna, każdy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa pisemne zgłoszenie do przewodniczącego Rady Miejskiej poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w kolejności dokonanych zgłoszeń, przy czym lista mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób, chyba, że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty RM Trzemeszna przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Sytuacja w tym roku będzie nieco odmienna niż w poprzednich latach, ponieważ głosowanie odbędzie się za okres, w którym włodarzem był Krzysztof Dereziński.

Raport o stanie gminy jest już dostępny, można zapoznać się z nim |TUTAJ|.

Zgłoszenie zamiaru wzięcia udziału w debacie dostępne jest do pobrania |TUTAJ|.

12 KOMENTARZE

 1. Redaktorku,moderatorze co to za ujęcie rady kto jest przewodniczącym rady?Czy to jest Pan Nitką bo radni są obecnej kadencji

 2. Skopiowane z tego raportu a ciekawe: (budowa domu, zakup działki itp.)
  Do sporządzenia nowego studium
  jednak gmina nie przystąpiła z uwagi na sygnalizowane wcześniej i dokonane na mocy nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego uchwalonej w dniu 7 lipca 2023 r., (określanej jako tzw. reformę w planowaniu przestrzennym)” (…)

  „Jednym z najważniejszych elementów tej reformy jest wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego w postaci planu ogólnego. Plan ogólny stanowić będzie schemat zagospodarowania przestrzeni, jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy.” (…)

  „W praktyce oznacza to, że tylko na tych terenach będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.Spowoduje to niewątpliwie radykalne ograniczenie w swobodzie gospodarowania przestrzenią ponieważ obszar uzupełnienia zabudowy będzie mógł obejmować teren położony w najbliższym sąsiedztwie już istniejącej zabudowy czyli tzw. „luki” czy „plomby”. Czynnikiem, który zdecydował o takim rozwiązaniu była chęć ograniczenia zabudowy tylko do terenów zurbanizowanych i ograniczenia wydatków ponoszonych na budowę infrastruktury ale rozwiązanie to stanowi także niewątpliwie bardzo znaczący czynnik ograniczający władztwo planistyczne gmin.” (…)

  „Problem jednak polega na tym, że dopuszczenie możliwości wyznaczenia strefy planistycznej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, został powiązany ściśle z kwestią poziomu przyrostu demograficznego oraz powierzchni terenów wyznaczonych w dotychczas obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gminy Trzemeszno jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie. Z uwagi na ujemny przyrost demograficzny oraz znaczne rezerwy terenowe w obowiązujących obecnie planach zagospodarowania przestrzennego zostaliśmy praktycznie pozbawieni możliwości wyznaczenia tych stref w planie ogólnym gminy.”

 3. Żeby nie ten mierny redaktorek to Wielce Mądry Anonimie nic byś nie wiedział,co się w Trzemesznie dzieje.Proponuje abyś sam coś sensownego napisał.Za stołem,jak to się zwykło nazywać prezydialnym siedzi były Przewodniczący,czyli Pan Nitka i obecna Przewodnicząca Pani Bartz.Istotny jest Raport o stanie Gminy.Proponuje go z uwagą przeczytać i może zabrać głos w debacie.pozdrawiam.wiecej optymizmu, radości,uśmiechu i zrozumienia dla drugiego człowieka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj