Strona główna Różne Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

1103
0

Za uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz dzieci polskie prawo przewiduje różne konsekwencje. Jednym z takich skutków jest możliwość odebrania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy. Regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia znajdują się w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dłużnik alimentacyjny może stracić prawo jazdy, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zapłacił więcej niż 50 procent zasądzonych alimentów. 

Jeżeli komornik nie może ściągnąć alimentów, wówczas osoba uprawniona do alimentów może złożyć wniosek do gminy (wójta, burmistrza, prezydenta) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny na żądanie gminy powinien złożyć oświadczenie majątkowe i umożliwić odpowiednim organom przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. Taki wywiad polega na sprawdzeniu m.in. sytuacji mieszkalnej dłużnika oraz jego realnych możliwości zarobkowych. Jeśli dłużnik nie zastosuje się do tej procedury, lub nie chce podjąć zatrudnienia gmina wszczyna postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Jeżeli decyzja administracyjna o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, wówczas gmina składa wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami. Na podstawie takiego wniosku starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie. 

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest możliwe i następuje na wniosek gminy skierowany do starosty, gdy: 1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa była powyżej oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty alimentów, lub 2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Adw. Radosław Szczepaniak

Kontakt: Adwokat Gniezno