Strona główna Różne Przed nami ważny wybór!

Przed nami ważny wybór!

3689
0

Przed nami ważny wybór!

Drodzy mieszkańcy gminy Trzemeszno!

Chciałbym oficjalnie potwierdzić moją kandydaturę na stanowisko Burmistrza Trzemeszna. To dla mnie wielki zaszczyt i przywilej, móc podzielić się z Wami, przemyślaną i spójną wizją rozwoju naszej Małej Ojczyzny – gminy Trzemeszno.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu ludźmi, praca na rzecz Rady Miejskiej Trzemeszna, działalność społeczna oraz wykształcenie, dały mi podstawę do podjęcia takiej decyzji.

Jestem mieszkańcem Wydartowa, mam 45 lat, jestem szczęśliwym mężem od 22 lat, oraz ojcem dwójki dzieci.

Doświadczenie samorządowe – Radny Rady Miejskiej Trzemeszna w latach 2010–2024 (w tym pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego rady).

Doświadczenie zawodowe – Naczelnik Sekcji Handlowej PKP Intercity Zakład Zachodni Poznań. Zakres obowiązków: kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracą zespołów drużyn konduktorskich, kasjerów i doradców klienta zatrudnionych w Sekcji (łącznie ok. 300 podległych pracowników).

Wykształcenie – absolwent Liceum Ogólnokształcące im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie oraz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jako kandydat na Burmistrza Trzemeszna wraz z ludźmi, którzy wspierają moją kandydaturę utworzyliśmy KWW (Komitet Wyborczy Wyborców) DLA WAS Z WAMI. Tworząc komitet, priorytetem było dla mnie zebranie wokół siebie osób doświadczonych oraz aktywnych zawodowo i społecznie, ludzi czynu i z chęcią do działania. Co bardzo istotne, nasi kandydaci do Rady Miejskiej są mieszkańcami okręgów, w których będą ubiegać się o Wasze zaufanie, więc bliskie są im w sprawy i problemy nurtujące Wasze najbliższe otoczenie. Oto nasi kandydaci:

OKRĘG NR 1 SEBASTIAN KWIECIŃSKI mieszkaniec Trzemeszna, wykształcenie wyższe, Starszy dzielnicowy Komisariatu Policji Trzemeszno, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzemesznie.

OKRĘG NR 2 PAWEŁ ANTAS mieszkaniec Trzemeszna, wykształcenie technik obsługi turystycznej, operator linii Paroc Polska, Prezes Klubu HDK PCK „Kropelka”, organizator akcji poboru krwi na terenie miasta i gminy Trzemeszno.

OKRĘG NR 3 ROMAN WOLEK mieszkaniec Trzemeszna, wykształcenie wyższe, kierownik obiektów sportowych OSiR w Trzemesznie, wieloletni dziennikarz tygodnika „Pałuki”.

OKRĘG NR 4 WOJCIECH GMUR mieszkaniec Trzemeszna, wykształcenie wyższe, specjalista ds. systemów Paroc Polska, z zamiłowania pszczelarz.

OKRĘG NR 6 KATARZYN WELZANDT mieszkanka Trzemeszna, mgr Zarządzania w opiece zdrowotnej – pracuje w zawodzie, członkini Stowarzyszenia TERAZ.

OKRĘG NR 7 KRZYSZTOF SOCHA mieszkaniec Trzemeszna, wykształcenie technik ekonomista, profilaktyk społeczny Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, od 10 lat wraz z żoną prowadzi zawodową rodzinę zastępczą z funkcją pogotowia rodzinnego, profilaktyk społeczny, prowadzi zajęcia mające na celu przeciwdziałanie różnego rodzaju uzależnieniom, członek stowarzyszenia CALISIA Kalisz, IPA Polska o/Gniezno.

OKRĘG NR 8 RAFAŁ NAWROCKI mieszkaniec Trzemeszna, wykształcenie technik ekonomista, pracownik produkcji Paroc Polska, członek oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie, Radny Rady Miejskiej Trzemeszna w latach 2018-2024.

OKRĘG NR 9 ARLETA WILCZURA mieszkanka Kruchowa, wykształcenie średnie, prowadzi działalność gospodarczą wraz z mężem (sklep, stolarnia), członkini Polskiego Związku Łowieckiego.

OKRĘG NR 10 RAFAŁ JURGOŃSKI mieszkaniec Ławek, wykształcenie wyższe, właściciel gospodarstwa rolnego, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach.

OKRĘG NR 11 GRZEGORZ KOPERSKI mieszkaniec Wydartowa, wykształcenie wyższe, Naczelnik Sekcji Handlowej PKP IC Poznań, członek Stowarzyszenia TERAZ, członek OSP w Wydartowie, Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kruchowie, Radny Rady Miejskiej Trzemeszna w latach 2010-2024, kandydat na Burmistrza Trzemeszna 2024.

OKRĘG NR 13 JUSTYNA KAMIŃSKA mieszkanka Zielenia, wykształcenie wyższe, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie, członkini Stowarzyszenia TERAZ.

OKRĘG NR 14 AGNIESZKA OLEKSY mieszkanka Lubinia, wykształcenie technik ekonomista, własna działalność handlowa, członkini KGW „Krówki na miodzie”.

OKRĘG NR 15 DAMIAN MAJCHRZAK mieszkaniec Trzemżala, wykształcenie średnie, operator maszyn rolniczych, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemżalu.

Jako wieloletni samorządowiec wiem jak ważna jest współpraca, kompromis i wspólne działanie rady oraz burmistrza dla ogólnego dobra gminy. Zarówno ja jak i nasi kandydaci do Rady Miejskiej reprezentujemy różne środowiska społeczne i zawodowe, co pozwoli nam na wszechstronną pracę nad rozwojem gminy. Cele, jakie założyłem sobie do realizacji wraz z członkami mojego komitetu, to bardzo ważne obszary, nad którymi należy pracować w naszej gminie. Nie chcemy obiecywać działań niemożliwych, ale zapewniamy Państwa, że praca nad poniższymi postulatami poprawi komfort życia mieszkańców oraz finanse gminy:

 1. Opracowanie wieloletniej strategii działania gminy Trzemeszno.
 2. Stworzenie przyjaznego urzędu dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.
 3. Odnowienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i inwestorami, pozyskanie inwestorów zewnętrznych.
 4. Fundusze zewnętrzne – utworzenie komórki do pozyskiwania środków finansowych.
 5. Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie miasta i sołectw.
 6. Bezpieczeństwo – rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i sołectw oraz rozbudowa sieci monitoringu w Trzemesznie.
 7. Budowa ścieżek rowerowych.
 8. Inwestycje w gminnych obiektach.
 9. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągów i kanalizacji.
 10. Uporządkowanie gospodarki działkami gminnymi.
 11. Efektywna współpraca z rolnikami.
 12. Poprawa współpracy i wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego dla działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Trzemeszno.
 13. Wsparcie i współpraca z sołtysami.
 14. Wykorzystanie turystycznych i rekreacyjnych walorów gminy Trzemeszno.

Pragnę podkreślić, że moje doświadczenie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej pozwolą mi efektywnie zarządzać gminą i realizować wyznaczone cele. Zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Wasz udział jest kluczowy dla przyszłości naszej gminy.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Koperski KWW DLA WAS Z WAMI

Polub stronę komitetu na Facebooku: www.facebook.com/grzegorzkoperskidlawaszwami

Sfinansowano ze środków KWW DLA WAS Z WAMI