Strona główna Polityka Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej

869
2

25 września po prawie dwumiesięcznej przerwie do obrad zasiądą radni Rady Miejskiej w Trzemesznie. W sali Domu Kultury w Trzemesznie od godz. 10.00 zajmować się będą m.in. przebiegiem wykonania budżetu, ustaleniem warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu, nadaniem imienia Zespołowi Szkół w Kruchowie i nadaniem nazwy skwerowi przy Domu Kultury w Trzemesznie.  Sprawdź jak wygląda porządek obrad!

Porządek obrad LI/2013 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 25 września 2013 roku
1. Otwarcie LI/2013 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie.

2. Stwierdzenie Quorum.

3. Powołanie Sekretarza obrad LI/2013 sesji Rady Miejskiej.

4. Przyjęcie Porządku obrad LI/2013 sesji Rady Miejskiej.

5. Przyjęcie Protokołów z obrad:
a) XLVII/2013 sesji Rady Miejskiej,
b) L/2013 sesji Rady Miejskiej.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7. Sprawozdania z działalności:

a) Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych między ostatnią, a obradującą sesją,

b) Przewodniczących stałych Komisji o działalności między sesjami.

8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady, wydanych zarządzeń i swojej działalności między sesjami.

9. Wolne wnioski i informacje radnych i sołtysów.

10. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKUa) Uchwała Nr SO-0953/11/6/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 września 2013 roku r. wyrażająca opinię o przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2013 r.
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
c) opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
d) opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
e) dyskusja.

11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XL/302/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2013-2019
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
-opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
-dyskusja,
– podjęcie uchwały.
b) zmiany uchwały Nr XL/303/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
c) rozpatrzenia wezwania Pani Aleksandry Magowskiej do usunięcia naruszenia prawa z dnia 8 lipca 2013 r., sprecyzowanego pismem z dnia 23 lipca 2013 r., dotyczącego § 25 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/299/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzemeszno.
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
d) zmiany uchwały Nr XLV/276/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, zmienionej uchwałą Nr LVI/368/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r.
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
e)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ławki, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 117/7 o pow. 0,0379 ha
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjecie uchwały.
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej Gminy Trzemeszno, położonej w Gołąbkach, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 79/2
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej Gminy Trzemeszno, położonej w Gołąbkach, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 80/2
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
h) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Trzemeszno znajdujących się w budynku nr 33 w Wymysłowie wraz z przynależnym gruntem.
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
i) zmiany Uchwały Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno.
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
j) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr geod. 98/6 we wsi Zieleń gmina Trzemeszno
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
k) nadania nazwy skwerowi
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
l) nadania imienia „Powstania Wielkopolskiego” Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Kruchowie, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
ł) nadania Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno (Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Trzemesznie)
– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. PROPOZYCJE WYRÓŻNIEŃ W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 200. ROCZNICY URODZIN HIPOLITA CEGIELSKIEGO:
a)Medalem „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO”
– dyskusja
– wydanie opinii
b) Medalem LABOR OMNIA VINCIT
– dyskusja
– wydanie opinii
c) Medalem MILENIJNYM ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO
-dyskusja
– wydanie opinii
d)Medalem MŁODEGO POZYTYWISTY
– dyskusja
– wydanie opinii
e) GODŁEM PROMOCYJNYM RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
– dyskusja
– wydanie opinii

13.Wolne głosy i wnioski.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz zgłoszone wnioski.

15.Zamknięcie obrad LI/2013 sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski

2 KOMENTARZE

  1. co tam ciekawego Krzychu wymyslil ? jakies pomysly mu sie urodzily przez wakacje ?

    Ten główny oponent burmistrza był – piekarz ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj