Strona główna Różne Nabór wniosków w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Nabór wniosków w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

3168
0

Burmistrz Trzemeszna ogłasza nabór wniosków w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/, pochodzących ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.

Wniosek musi obejmować zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisane do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków.

Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w trzech kategoriach:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych,

Termin składania wniosków do Urzędu Miejskiego Trzemeszna – 9 sierpnia 2023 rok.

(biuro podawcze pok. nr 5 – ul. gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, w godzinach pracy urzędu).

|Wniosek o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Gminę Trzemeszno|.

artykuł sponsorowany