Strona główna Różne Mieszkanie plus – wypełnij ankietę!

Mieszkanie plus – wypełnij ankietę!

1002
0

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzemesznie apelują do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety, dotyczącej pilotażowego programu „Mieszkanie plus”. W ramach programu na działkach przy ul. Kasztanowej planowana jest budowa mieszkań w systemie wielorodzinnym.

|POBIERZ ANKIETĘ|

Informacja o Programie pilotażowym MIESZKANIE PLUS

1. Gmina Trzemeszno zamierza przystąpić do Programu pilotażowego Mieszkanie Plus. Program jest realizowany na następujących zasadach:

1) Mieszkanie plus to rządowy program budowy tanich mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności.
2) Program będzie prowadzony na zasadach rynkowych.
3) Programem będzie zarządzać BGK Nieruchomości S.A. w Warszawie.
4) Inwestycje mieszkaniowe zostaną zrealizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Trzemeszno.
5) Finansowanie z Funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A..

2. Przystąpienie Gminy Trzemeszno do programu jest uwarunkowane zainteresowaniem potencjalnych uczestników.

3. Etapy przystąpienia Gminy do Programu:

1) Analiza ankiety przez BGK Nieruchomości S.A..
2) Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą a BGK Nieruchomości S.A.,
3) Merytoryczne rozpoznanie możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego (tzw. model finansowy).
4) Zawarcie umowy inwestycyjnej.
5) Powołanie spółki celowej prawa handlowego.

4. Możliwości terenowe (gruntowe) realizacji inwestycji mieszkaniowej:

1) Gmina Trzemeszno posiada rezerwę terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2) Przy ulicy Kasztanowej znajduje się teren przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
3) Gmina dysponuje terenem o pow. ok. 1,5000 ha, teren stanowi kilkanaście działek własności Gminy Trzemeszno.
4) Atutem jest dobra lokalizacja, tj. w kompleksie osiedla mieszkaniowego.

5. Urząd Miejski Trzemeszna niniejszą informacją wdraża konsultacje mające na celu ocenę skali zainteresowania przedmiotowym Programem. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
6. Informacje o Programie można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzemeszna przy ul. Dąbrowskiego 2 (pokój nr 6) lub telefonicznie: nr 61 4154306 wewn. 30.

(art. prom.)