Strona główna Różne Kto może prowadzić spółkę partnerską?

Kto może prowadzić spółkę partnerską?

794
0

Spółka partnerska to jeden z rodzajów spółki osobowej. Spółka ta jest powołana do wykonywania tzw. wolnego zawodu. Oznacza to, że w formie spółki partnerskiej mogą być wykonywane tylko te zawody zaufania publicznego, które zostały wskazane w art. 88 k.s.h.

Partnerem (czyli wspólnikiem) w spółce partnerskiej może być wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do wykonywania następujących wolnych zawodów:

1) biegły rewident,
2) doradca inwestycyjny,
3) broker ubezpieczeniowy,
4) architekt,
5) adwokat,
6) aptekarz,
7) inżynier budownictwa,
8) makler papierów wartościowych,
9) doradca podatkowy,
10) księgowy,
11) lekarz,
12) położna,
13) pielęgniarka,
14) notariusz,
15) lekarz weterynarii,
16) radca prawny,
17) rzecznik patentowy,
18) tłumacz przysięgły,
19) rzeczoznawca majątkowy.

Powyższy katalog zawodów jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że tylko osoby wykonujące te konkretne zawody mogą zawiązać spółkę partnerską. Wymienione zawody charakteryzuje wysoki stopień samodzielności działania ich przedstawicieli oraz specjalistyczna wiedza i umiejętności.

Spółkę partnerską można założyć w celu wykonywania jednego rodzaju zawodu lub więcej profesji. Na przykład w jednej spółce mogą funkcjonować adwokaci i radcowie prawni, ale i tu są wyjątki, ponieważ niektórych zawodów nie można łączyć. Trudno bowiem uznać, że współpraca lekarza i architekta mogłaby spełniać cele spółki partnerskiej.

W spółce partnerskiej każdy wspólnik (partner) może samodzielnie jednoosobowo reprezentować spółkę i prowadzić jej zwykłe sprawy. Za prowadzenie spraw partnerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Każdy partner wykonując wolny zawód w spółce ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Wspólnik jako profesjonalista – odpowiada za swoje decyzje oraz za całokształt pracy osób pracujących pod jego kierownictwem i jej następstwa. Jeśli wspólnicy chcą ponosić odpowiedzialność solidarnie, tak jak w spółce jawnej, mogą umieścić taki zapis w umowie spółki.

Reasumując, warto zauważyć, że funkcjonowanie spółki partnerskiej jest bardzo zbliżone do działalności spółki jawnej. Odrębności wynikają przede wszystkim z istoty wykonywania wolnych zawodów, ponieważ tylko dla takiej działalności przeznaczona jest spółka partnerska.

Adw. Radosław Szczepaniak

Kontakt: Adwokat Gniezno