Strona główna Różne Kandydaci do Rady Powiatu KKW Koalicja Obywatelska

Kandydaci do Rady Powiatu KKW Koalicja Obywatelska

2747
0

Kandydaci do Rady Powiatu KKW Koalicja Obywatelska

Kandydaci do Rady Powiatu KKW Koalicja Obywatelska:

 1. Krzysztof Szapował
 2. Jolanta Dzięcialak
 3. Rafał Lukstaedt
 4. Agnieszka Kozłowska
 5. Mariusz Kowalczyk

W pracach Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zamierzamy: 

Rozwijać szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi i aktywnie uczestniczyć w pracach Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”.

Udzielać poparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu uzyskiwanie przez Powiat jak najwięcej środków zewnętrznych i wykorzystywać je w naszej Gminie, między innymi na:

 • poprawę infrastruktury drogowej w tym chodniki, oświetlenie uliczne oraz budowa ścieżek rowerowych,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska naturalnego, aktywna walka  z zanieczyszczeniem środowiska,
 • wspieranie lokalnego biznesu i inicjatyw, które tworzą miejsca pracy w celu ograniczenia bezrobocia na terenie naszej gminy,
 • stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży,
 • zwiększenie dostępu do zorganizowanych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wsparcie edukacji publicznej,
 • inicjatywy na rzecz kultury, sportu i rekreacji, wspierające życie społeczności lokalnej,
 • wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych.

W dniu 7 kwietnia 2024 r. zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Trzemeszno do wzięcia udziału w wyborach i liczymy na Państwa głosy.

Sfinansowano ze środków KKW Koalicja Obywatelska