Strona główna Różne Co studiować w Gnieźnie? Nowe ciekawe specjalności

Co studiować w Gnieźnie? Nowe ciekawe specjalności

3890
0

Pedagogika terapeutyczna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Administracja publiczna czy Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem – to tylko niektóre z nowych propozycji, jakie będzie można studiować od października w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium zaprasza na studia licencjackie i magisterskie. Są to studia niestacjonarne (zaoczne). Zajęcia będą odbywać się w weekendy (sobota-niedziela), co 2 tygodnie, umożliwiając łączenie studiowania np. z pracą zawodową.

W GSW Milenium można studiować PEDAGOGIKĘ i ZARZĄDZANIE na specjalnościach:

1. KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jednolite studia magisterskie 5-letnie

Zostań nauczycielem w przedszkolu i klasach I-III Czytaj więcej

2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Studia I stopnia, 3-letnie (licencjackie)

1) Edukator kreatywny czasu wolnego z arteterapią

Studia przygotowują do pracy z dziećmi oraz dorosłymi w zakresie kreatywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, z wykorzystaniem terapii przez sztukę. Czytaj więcej

2) Pedagogika terapeutyczna

Studia przygotowują do pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością / dziećmi z trudnościami szkolnymi / dziećmi szczególnie uzdolnionymi / dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym itp. Czytaj więcej

3) Promocja zdrowia z dietetyką

Interesuje Cię zdrowy styl życia? Chcesz aktywnie pracować z drugim człowiekiem? Studia przygotowują specjalistów w zakresie promowania zdrowia, tworzenia programów profilaktycznych i prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz działalności szkoleniowej.  Czytaj więcej

Studia II stopnia, 2-letnie (magisterskie)

1) Edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną – nabór po raz ostatni!

Z powodu zmian w ustawie, nabór na tą specjalność w całej Polsce odbędzie się po raz ostatni. Osoby, które w październiku 2019 roku nie podejmą nauki na studiach II stopnia na tej specjalności, w przyszłości nie będą mieli takiej możliwości.

Od kolejnego roku akademickiego (2020/2021) tytuł magistra będzie można zdobyć wyłącznie poprzez 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Czytaj więcej

2) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe

Studia przygotowują do pracy jako nauczyciel  pedagog  w przedszkolach,  szkołach  i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach, nauczyciela terapeuty pedagogicznego itd. Czytaj więcej

3) Resocjalizacja z prewencją kryminalną

Studia przygotowują do pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, Policji, służbach mundurowych, w kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych i zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka etc. Czytaj więcej

3. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia, 3-letnie (licencjackie)

1) Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach urzędniczych w instytucjach administracji samorządowej, rządowej i państwowej oraz w innych instytucjach użytku publicznego (w oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, partiach politycznych etc). Czytaj więcej

2) Human Resources Manager: Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu

Studia przygotowują do pracy w działach personalnych firm i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem pracownikami. Czytaj więcej

3) Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Specjalność kształci specjalistów zarządzania z umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmy. Student nauczy się korzystania w zarządzaniu z wiedzy prawniczej w kwestiach przekształceń kapitałowych, tworzenia umów handlowych, stosowania prawa podatkowego, administracyjnego i prawa pracy. Nauczy się interpretowania przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania firmy itp. Czytaj więcej

4) Quality Manager: Systemy zarządzania jakością w organizacji

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach: Quality Manager, kierownik ds. jakości, audytor wewnętrzny. Studia pod patronatem Jednostki Certyfikującej Global Quality. Czytaj więcej

5) Sales Manager: Nowoczesne zarządzanie sprzedażą z elementami e-commerce

Zgłębisz wiedzę dotyczącą zarządzania związaną z funkcjonowaniem firm na rynku. Poznasz nowoczesne metody sprzedaży oraz tajniki handlu online. Zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, doradca klienta strategicznego (key account manager), specjalista ds. sprzedaży internetowej / e-commerce. Czytaj więcej

6) Zarządzanie dziedzictwem i zarządzanie w turystyce kulturowej

Stań się organizatorem i animatorem życia kulturalnego i turystycznego. Zostań kreatorem doświadczeń, przewodnikiem turystycznym, edukatorem obiektowym, organizatorem i pilotem wycieczek kulturowych i edukacyjnych. Studia przygotowują do pracy w organizacjach turystycznych, urzędach i jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za promocję kultury i turystyki, centrach kultury. Czytaj więcej

Studia II stopnia, 2-letnie (magisterskie)

1) Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Podczas studiów nabędziesz zaawansowane kompetencje do pracy na stanowiskach urzędniczych w instytucjach administracji samorządowej, rządowej i państwowej oraz w innych instytucjach użytku publicznego (w oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, partiach politycznych etc). Czytaj więcej

2) Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Studia kształcą specjalistów zarządzania z umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmy. Adresowane są do osób, które w przedsiębiorstwie lub własnej firmie chciałyby wykorzystywać wiedzę z zakresu aktualnych przepisów prawa – niezbędną do podejmowania właściwych decyzji w zarządzaniu. Czytaj więcej

3) Quality Manager: Systemy zarządzania jakością w organizacji

Studia dedykowane osobom zainteresowanym prawidłowym funkcjonowaniem organizacji, minimalizacją kosztów funkcjonowania oraz optymalizacją zachodzących w organizacji zdarzeń. Program specjalności uwzględnia także zasady funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz metodykę wdrażania systemów zarządzania jakością.

Student tej specjalności realizując część programu studiów pod patronatem zewnętrznej Jednostki Certyfikującej (Global Quality z siedzibą w Warszawie), będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. Czytaj więcej

4) Sales Manager: Nowoczesne zarządzanie sprzedażą z elementami e-commerce

Podczas studiów pogłębisz swoją wiedzę na temat stosowania nowoczesnych rozwiązań oraz technik sprzedażowych w pracy zawodowej, poznasz aktualne przepisy prawne oraz finansowe. Zgłębisz wiedzę na temat psychologii zachowań konsumentów oraz profesjonalnych prezentacji i promocji oferowanych produktów.

Nauczysz się odpowiedzialności za maksymalizację sprzedaży poprzez opracowywanie strategii sprzedażowej, dbałość o jej realizację i sprawowanie nadzoru nad podległym zespołem pracowników.

Opanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych. Nauczysz się jak prowadzić sprzedaż w Internecie i poruszać w cyfrowym świecie handlu. Czytaj więcej

5) Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac

Studia przygotowują do pracy w działach personalnych firm i instytucji oraz w działach kadr i płac. Czytaj więcej

CENA: Czesne za studia wynosi od 365 zł/m-c.

SZCZEGÓŁY: www.studia.milenium.edu.pl

ZAPISZ SIĘ! www.rekrutacja.milenium.edu.pl

KONTAKT: Dziekanat GSW Milenium, tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22