Strona główna Artykuł partnera Założenie działalności gospodarczej, o czym należy pamiętać?

Założenie działalności gospodarczej, o czym należy pamiętać?

722
0

Przed założeniem działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę na istotne decyzje, które końcowo wpływają na sposób jej prowadzenia wliczając w to ograniczenia. Musi się mierzyć z nimi każdy z nas. W Polskim prawie znajdziemy niejeden model prowadzenia działalności. Mając do dyspozycji tak dużą ilość opcji nie każda osoba jest w stanie podjąć odpowiednie decyzje.

Działalności gospodarcze dostępne w Polsce

Wyróżniamy następujące rodzaje działalności:

 • Indywidualna działalność gospodarcza, czyli samozatrudnienie, praca na własnych warunkach
 • Spółki handlowe – spółki kapitałowe mające ograniczoną odpowiedzialność oraz spółki akcyjne
 • spółki osobowe, w skład których wchodzą następujące spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
 • Spółki cywilne

Pokrótce jakie są najistotniejsze aspekty o, których nie możemy zapomnieć:

 • Wymagane dokumenty
 • Wymagany kapitał na start
 • Forma opodatkowania wraz z księgowością (punkt ten należy dokładnie przeanalizować, ponieważ ma on wpływ na ilość dokumentów, jakie przyjdzie nam wypełnić, a także na wysokość kwoty, jaką musimy zapłacić w wyznaczonym terminie)

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności niezbędna jest fachowa księgowość. Sprawdzoną pomoc księgowej uzyskasz: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Osoba fizyczna musi zgłosić chęć prowadzenia działalności wypełniając wniosek CEIDG.
 • Firma jednoosobowa może być założona przez osobę fizyczną.
 •  Właściciel odpowiada całym majątkiem, który ma za działanie firmy.
 • Imię i nazwisko wraz z opisem działalności to nazwa
 • Kapitał na start w przypadku samodzielnej działalności zarobkowej nie jest wymagany.
 • Księgować przy jednoosobowej działalności uzależniona jest od wybranej przez nas formy opodatkowania. Mamy jednak możliwość skorzystania z uproszczonej księgowości w przypadku kiedy przychód roczny nie przekroczył 2000000 euro. Przedsiębiorca jest tutaj podatnikiem PIT mającym możliwość płacenia tak zwanego VAT-u.

Spółka cywilna

 • Odpowiedzialność za wszystkie wykonywane kroki w przypadku takiej działalności ponosi min 2 wspólników zakładających spółkę.
 • Kapitał na start nie jest wymagany.
 • Możliwość skorzystania z uproszczonej księgowości w przypadku kiedy przychód nie przekracza 2000000 euro.

Rejestracja firmy a spółka partnerska

 • Muszą być to osoby fizyczne wykonujące wolny zawód np. lekarz.
 • Nazwa firmy musi zawierać nazwisko jednego z partnerów.
 • Spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem.
 • Możliwość skorzystania z uproszczonej księgowości w przypadku kiedy przychód roczny nie przekracza 2000000 euro.

Spółka jawna

 • Do otwarcia działalności wymagana jest rejestracja w KRS.
 • Spółka może powstać tylko wyłącznie przy udziale 2 wspólników.
 • Każda osoba solidarnie z innymi odpowiada swoim majątkiem za podejmowane działania.
 • Spółka nie wymaga kapitału na start.
 • Możliwość skorzystania z uproszczonej księgowości w przypadku kiedy przychód nie przekracza 2000000 euro.

Założenie działalności gospodarczej – Spółka komandytowa

 • Rejestracja w KRS przy udziale minimum dwóch wspólników.
 • Komplementariusza, który odpowiada za wszystkie działania swoim majątkiem oraz komandytariusza, który odpowiada za wyznaczoną w umowie kwotę.
 • Spółka nie wymaga kapitału na start.
 • Wymagana jest tutaj pełna księgowość, a wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego.

Spółka komandytowo – akcyjna

 • Do działania spółki potrzeba min dwóch wspólników komplementariusza oraz akcjonariusza.
 • W nazwie musi znajdować się nazwisko albo nazwa firmy jednego z komplementariuszy wraz z dopiskiem spółka komandytowo-akcyjna.
 • Komplementariusz odpowiada za firmę całym swoim majątkiem.
 •  Kapitał na start to min 50 000 zł.
 • Ten rodzaj spółki wymaga od nas prowadzenia pełnej księgowości. Dodatkowo obowiązuje tutaj podatek dochodowy od osób prywatnych w wysokości 19% lub 9%.

Rejestracja Spółki z o.o.

 • Tworzona jest przez jednego lub dwóch wspólników.
 • W nazwie działalności musi znajdować się zwrot sp.z.o.o.
 •  Rejestrujemy ją w KRS.
 • Za podjęte decyzje każdy wspólnik odpowiada swoim majątkiem.
 • Kapitał na start w tym przypadku wynosi min 50000 zł.
 • W przypadku takiej działalności wymagana jest pełna księgowość. Tutaj w spółce z.o.o obowiązuje podatek 19% lub 9% od dochodu.

Spółka akcyjna

 • Spółka akcyjna to rodzaj działalności z min jednym  wspólnikiem.
 • W nazwie spółki musi znaleźć się oznaczenie S.A.
 • Wymagana rejestracja w KRS.
 • Przy prowadzeniu takiej działalności założyciele muszą prowadzić pełną księgowość. Podatek dochodowy w spółce akcyjnej wynosi 19% lub 9%.

Każdy rodzaj prowadzenia działalności odznacza się pewnymi charakterystycznymi cechami, które mogą mieć wpływ na ostateczny wybór każdego z nas. Jeśli nie wiemy, na co zwrócić uwagę wybierając formę działalności gospodarczej,  a także mamy problem z wypełnieniem wymaganych dokumentów to możemy udać się na stronę: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy 

Działalność nierejestrowana

 • Działalność nierejestrowana to ciekawy rodzaj prowadzenia firmy dopuszczalny w sytuacji, gdy przychód generowany każdego miesiąca nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, a przedsiębiorca w przeciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał każdej, innej działalności gospodarczej.
 • Istnieją tutaj pewne wady. Mianowicie osoba decydującą się na prowadzenie niezarejestrowanej działalność nie podlega ani ubezpieczeniu społecznemu, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

artykuł partnera