Strona główna Różne Wiesław Pokorski kandydatem do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Wiesław Pokorski kandydatem do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

1937
0

WIESŁAW POKORSKI KANDYDAT DO RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Najważniejsze lokalne temaTY!

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TRZEMESZNO.

Decyzja zapadła! Mam zaszczyt kandydować do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, z listy Lewicy, jako kandydat BEZPARTYJNY.

Pragnę wykorzystać swoje doświadczenie, aby nasz powiat był lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich.

Jestem emerytowanym oficerem Wojska Polskiego, z wykształcenia inżynierem budowy dróg i mostów kołowych.Od 33 lat mieszkam w Gołąbkach, gdzie działam rolniczo i wspieram żonę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W sołectwie, które zamieszkuję pełnię funkcję sołtysa, nieprzerwanie od 29 lat. Nie ukrywam, że z pracy na rzecz mieszkańców czerpię ogromną satysfakcję. Natomiast na forum gminy jestem obecnie prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Koło Gminne w Trzemesznie, gdzie staram się w rzetelny i pełen zaangażowania sposób reprezentować interesy mieszkańców oraz naszej sołeckiej społeczności.

W latach 1998-2014 przez 4 kadencje, decyzją wyborców z mojego okręgu, pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej, a przez 2 lata byłem członkiem Zarządu Miasta i Gminy Trzemeszno.

W latach 2011-2014 pełniłem zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Ten czas wspominam jako niezwykle intensywny, pracowity jak również obfitujący w wiele niezapomnianych chwil. Wiele udało się zrealizować ale nadal jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Jestem też członkiem i wspieram kilka organizacji, działających na terenie naszej gminy, między innymi:

  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  • Koło Diabetyków
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Gołąbkach
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Gołąbkach

Przez lata pracy w samorządzie byłem pomysłodawcą i współorganizatorem wielu imprez patriotyczno-kulturalnych, na szczeblu powiatowym i gminnym. Wśród nich mogę wymienić:

  • 21 rocznica Samorządu Terytorialnego
  • 25 rocznica pierwszych wolnych wyborów
  • 200 rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego
  • Nadanie sztandaru dla Stowarzyszenia Sołtysów naszej gminy

Reaktywowałem również inicjatywę dożynek gminnych, które odbyły się w 1996 roku w Gołąbkach i niemal nieprzerwanie są organizowane do dziś. Za swoja działalność byłem wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. W 2023 HONOROWĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO oraz MEDALEM HONOROWYM GMINY TRZEMESZNO.

Teraz chcę pójść o krok dalej i działać dla naszej społeczności jako członek Rady Powiatu. Będąc zwolennikiem uczciwej pracy, postępu, sprawiedliwości społecznej, szeroko rozumianej współpracy, jestem otwarty na rozmowę i zawsze chętnie wysłucham państwa opinii. Zdobyte doświadczenie, nieustająca pasja, gotowość do podejmowania wyzwań, będą kierować moimi działaniami. Dołożę wszelkich starań by moje inicjatywy rozwijały przede wszystkim naszą gminę budując jej wysoką pozycję w powiecie, bez przerwy mając na uwadze dobro naszej społeczności.

W tym miejscu proszę o Państwa poparcie przy urnach wyborczych 7 kwietnia 2024 roku, poniżej proponując moje główne założenia programowe:

1.PRAWIDŁOWE,CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH ORAZ ICH MODERNIZACJA, DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW:

* MODERNIZACJA DROGI TRZEMESZNO-LUBCZ, W TYM ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA, NA ODCINKU TRZEMESZNO-KRUCHOWO, WSPÓŁPRACA POWIATÓW GNIEZNO-ŻNIN

* MODERNIZACJA DROGI TRZEMESZNO-MIATY ,ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWO-PIESZĄ

2.ZWIĘKSZENIE WSPÓŁPRACY POWIAT-GMINA,PRZY REALIZACJI WSPÓLNYCH INWESTYCJI:

* DZIAŁANIE NA RZECZ ROZBUDOWY INTERNETOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE GMINY TRZEMESZNO W CELU ZAPOBIEGANIA ISTNIEJĄCYM WYKLUCZENIOM TELEKOMUNIKACYJNYM

* DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTYCH INWESTYCJI BUDOWY CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH. BUDOWA NOWYCH,SZCZEGÓLNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW WIEJSKICH.

3. RZETELNA WERYFIKACJA INWESTYCJI REALIZOWANYCH  W POWIECIE Z NACISKIEM NA STWORZENIE HARMONOGRAMU KOLEJNOŚCI WYKONAWCZYCH.

4. CYKLICZNE, RAZ W MIESIĄCU, DYŻURY RADNEGO POWIATOWEGO, DLA WYSŁUCHANIA SPRAW NURTUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY.

5. AKTYWNE WSPIERANIE DZIAŁAŃ GMINY TRZEMESZNO NA RZECZ:

*BUDOWY ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 15 Z TRZEMESZNA W KIERUNKU WYDARTOWA ORAZ Z TRZEMESZNA W KIERUNKU WYMYSŁOWA

*ROZWOJU REKREACJI,TURYSTYKI I WYPOCZYNKU, MIĘDZY INNYMI  WOKÓŁ JEZIORA KOŚCIELNEGO W TRZEMESZNIE I JEZIORA PRZEDWIEŚNIA.

6. PRACA NAD POPRAWĄ WIZERUNKU GMINY TRZEMESZNO  W POWIECIE POPRZEZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W SESJACH RADY POWIATU Z ISTOTNYM PODKREŚLANIEM POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO NASZEJ GMINY.

W dniu 7 kwietnia proszę o Państwa głos.

OKRĘG NR 3, LISTA NR 4, MIEJSCE 1.

Materiał sfinansowany ze środków KKW Lewica