Strona główna Artykuł partnera Przeglądy budowlane — na czym polegają i jakie są ich rodzaje?

Przeglądy budowlane — na czym polegają i jakie są ich rodzaje?

655
0

Dokonanie przeglądu budynku raz na jakiś czas jest obowiązkowe i pomaga w utrzymaniu i użytkowaniu danego obiektu zgodnie z tym, do czego jest przeznaczony i zgodnie z wymaganiami prawa. Jest częścią starań o zachowanie należytego stanu technicznego i estetyki budynku oraz jego otoczenia. Na czym dokładnie polega przegląd budowlany obiektu? Jakie są rodzaje przeglądów?

Czym jest przegląd budowlany?

Przegląd budowlany to kontrola stanu technicznego konkretnego budynku. Celem kontroli jest:

  • sprawdzenie, czy budynek nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców bądź użytkowników,
  • zweryfikowanie, czy znajdują się w nim jakieś elementy techniczne wymagające naprawy bądź wymiany,
  • upewnienie się co do tego, że ogólny stan techniczny jest zgodny z obowiązującymi przepisami, co pozwala na kontynuowanie użytkowania budynku.

Do dopełnienia obowiązku przeglądu zobowiązany jest właściciel bądź zarządca danego obiektu, lecz kontrole nie są przeprowadzane przez niego osobiście. Przeglądy budowlane mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, a do pełnego przeglądu wymagane są również kwalifikacje konieczne przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Jakie są rodzaje przeglądów budowlanych?

Przegląd budowlany może być rutynowy, wówczas przeprowadzany jest cyklicznie. Takie rutynowe kontrole, powtarzane w określonym czasie, wymagane są przez prawo budowlane. Przegląd budynku można też przeprowadzić poza tymi obowiązkowymi kontrolami, kiedy tylko wystąpi jakakolwiek okoliczność, która rzuciłaby podejrzenia co do stanu technicznego budynku. Dodatkowa kontrola może więc zostać zarządzona, gdy nieruchomość zostanie narażona na szkodliwego działania człowieka bądź natury (np. gdy dojdzie do pożaru, powodzi, wstrząsu sejsmicznego itp.). Przeglądy mogą też być wykonywane ze względu na szczególne przeznaczenie czy wymogi danego budynku. Budynki przemysłowe na przykład, z rozbudowaną infrastrukturą elektryki czy posiadające parki maszynowe, niejednokrotnie wymagają szybkiego i dokładnego wykrywania wszelkich usterek. Mogą w tym pomóc badania termowizyjne, które ujawnią miejsca z anomaliami cieplnymi.

Cykliczne przeglądy budowlane

  • Co roku muszą być skontrolowane te elementy obiektu budowlanego, które poddawane są eksploatacji i narażone są na działanie czynników atmosferycznych. W skład corocznego badania wchodzą między innymi przeglądy gazowe i przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  • Raz na pięć lat musi być sprawdzony stan elewacji, oceniony powinien być wygląd obiektu, przeprowadzić trzeba przeglądy elektryczne, w tym badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zakres corocznego przeglądu oraz kontroli realizowanej raz na pięć lat może być częściowo zbieżny. Kontroli podlegać też powinny wszelkie urządzenia zamocowane na zewnętrznych ścianach i na dachach budynków czy też wszelkie elementy obróbek blacharskich będących elementami technicznymi obiektu.
  • Raz na pół roku zaś sprawdzone powinny być budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Jak dokonać przeglądu technicznego?

Aby przeprowadzić zgodną z prawem kontrolę budynku, należy zgłosić się do osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu powinien zostać przedstawiony stosowny protokół potwierdzający bezpieczne użytkowanie obiektu bądź też wskazujący na konieczne działania, które zagwarantują bezpieczeństwo mieszkańców czy użytkowników. Mnogość zagadnień związanych z przeglądem budowlanym często kieruje właścicieli i zarządców do firm, które mają możliwość kompleksowego zbadania niezbędnych elementów danego obiektu zgodnie z przepisami prawa. Aby znaleźć taką firmę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę „przeglądy budowlane” lub „BHP” i dodać miasto, np. przeglądy budowlane Warszawa czy BHP Katowice. Usługi z ramienia wyspecjalizowanej firmy są o tyle korzystne, że wszyscy specjaliści dostępni są w jednym miejscu. Minimalizuje to formalności i skraca czas związany z szukaniem wielu różnych usług odpowiednich specjalistów budowlanych, np. mistrzów kominiarskich czy inżynierów elektryków.

Na właścicielu bądź zarządcy budynku ciąży odpowiedzialność za terminowe sprawdzanie stanu technicznego nieruchomości i związane z tym bezpieczeństwo. Warto więc przestrzegać przyjętych ram czasowych dla obowiązkowych przeglądów oraz regularnie dokonywać konieczne kontrole.

artykuł partnera