Strona główna Różne Obwieszczenie burmistrza Trzemeszna

Obwieszczenie burmistrza Trzemeszna

3614
0

OBWIESZCZENIE Burmistrza Trzemeszna z dnia 28 lutego 2024 roku.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Trzemeszna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Trzemeszno ulice: Bolesława Chrobrego, 22 Stycznia 1863 r. , skwer św. Jana Pawła II, al. Jarosława Kazimierza Szymańskiego, al. Odzyskania Niepodległości, Dworcowa, Foluska, Jesionowa, mjr. Władysława Wleklińskiego, pl. Powstańców, Przemysłowa, Składowa, Tadeusza KościuszkiPrzedszkole Nr 2 im „Misia Uszatka”,
ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png
2Trzemeszno-ulice: Piastowska (numery nieparzyste), Mieszka I, Piastowska (numery parzyste)Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11,
62-240 Trzemeszno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png
3Trzemeszno-ulice: Długa, Działkowa, Górna, Kalinowa, Kasztanowa, Krańcowa, Marii Konopnickiej, Mogileńska, Ogrodowa, pl. Jana Kilińskiego, pl. św. Wojciecha, Różana, Toruńska, Tumska, Wodna, Żółwia, Bolesława Prusa, Jana Kochanowskiego, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Jasna, Jeziorna, Księdza Profesora Stanisława Kozierowskiego, Kwiatowa, Lipowa, Majora Andrzeja Marchlewicza, Mariana Langiewicza, Mikołaja Kopernika, Majora Mieczysława Palucha, Mikołaja Reja, Modrakowa, Polna, Pogodna, Rybacka, skwer Premiera Jędrzeja Moraczewskiego, Stanisława Drybańskiego, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, SzkolnaSzkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego,
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno
4Miasto Trzemeszno-ulice: Adama Mickiewicza, al. ks. Marcelego Kowalskiego, 1 Maja, gen. Henryka Dąbrowskiego, Pl. Michała Kościeszy Kosmowskiego, św. Ducha, św. Jana, Wiosny LudówSzkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków,
ul. Pl. Michała Kościeszy Kosmowskiego 5,
62-240 Trzemeszno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png
5Sołectwo Kruchowo: Kruchowo; Sołectwo Gołąbki: Gołąbki, Ochodza; Sołectwo Grabowo: Grabowo, Kurzegrzędy; Sołectwo Ławki: Ławki, Ignalin, PowiadaczeSzkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Trzemeszno
6Sołectwo Duszno: Duszno; Sołectwo Wydartowo: WydartowoŚwietlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Trzemeszno
7Sołectwo Niewolno: Niewolno, Folusz, Huta Trzemeszeńska, Kierzkowo, PasiekaŚwietlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Trzemeszno
8Sołectwo Kozłowo: Kozłowo, Rudki, Kozłówko;Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png
9Miasto Trzemeszno – ulice: Aleksandra Borowskiego, Brzoskwiniowa, Fabryczna, Gnieźnieńska, Jaśminowa, kard. Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Modrzewiowa, Orchowska, Osiedlowa, Parkowa, Sienna, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Stefana Czarnieckiego, Widokowa, Wiśniowa, Władysława Stanisława Reymonta, Wrzosowa, Zielona, Źródełko; część Sołectwa Miaty: Brzozówiec, ŚwięteŚrodowiskowy Dom Samopomocy, ul. Adama Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png
10Sołectwo Mijanowo: Mijanowo; Sołectwo Popielewo: Popielewo; Sołectwo Szydłowo: Szydłowo, Szydłowo Drugie; Sołectwo Kamieniec: Kamieniec, Dysiek; Sołectwo Miława: Miława; Sołectwo Ostrowite: Ostrowite, Jerzykowo; Sołectwo Trzemżal: Trzemżal; Sołectwo Płaczkowo: PłaczkowoSzkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemeszno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png
11Sołectwo Cytrynowo: Cytrynowo, Bystrzyca, Kocin; Sołectwo Lubiń: Lubiń, LubinekŚwietlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Trzemeszno
12Sołectwo Jastrzębowo: Jastrzębowo, Smolary, DąbrowaŚwietlica Wiejska w Jastrzębowie, Jastrzębowo 37B, 62-240 Trzemeszno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png
13Sołectwo Wymysłowo: WymysłowoŚwietlica Wiejska w Wymysłowie, Wymysłowo 105, 62-240 Trzemeszno
14część Sołectwa Miaty: Miaty.Świetlica Wiejska w Miatach, Miaty 29A, 62-240 Trzemeszno
15Sołectwo Zieleń: Zieleń, BieślinŚwietlica Wiejska w Zieleniu, Zieleń 72A, 62-240 Trzemeszno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pastedGraphic.png

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy: 

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Trzemeszna najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof DEREZIŃSKI

artykuł płatny