Strona główna Artykuł partnera Masz wybór

Masz wybór

5827
0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzemeszno,

Po ponad trzydziestoletniej aktywności w sferze samorządowej i społecznej, postanowiłem (angażując się w moje już ósme z kolei wybory samorządowe) kandydować po raz pierwszy na Burmistrza Trzemeszna. Do kluczowego (zdaniem niektórych) pytania, które do mnie w związku z tym najczęściej dociera, czyli ”po co mu to?” odniosę się później. Ci, którzy mnie znają, nie dziwią się, bo wiedzą, że Trzemeszno zawsze było dla mnie bardzo ważne, a dla tych, którzy mnie nie znają, na pewno będzie jeszcze czas na wyjaśnienia.

Dziś na początek hasłowo obszary z naszego (cały czas tworzonego) programu, w których chciałbym po wyborach konsekwentnie dokonywać konkretnych zmian czy to poprzez inwestycje, remonty czy czasami tylko zmiany organizacyjne, które wcale nie wymagają dużych (a czasami wręcz żadnych) nakładów finansowych.

  1. Kultura i sport – hala sportowa w Trzemesznie (obecnie najlepsze hale są przy szkołach w Kruchowie i Trzemżalu); sala koncertowa, sala kinowa – obu brak (a być może wystarczy jedna); Dom Kultury jako centrum aktywności dla dzieci, młodzieży, ale i dorosłych.
  2. Szkoły – wspieranie wszystkich zaangażowanych w edukację – dyrektorów, nauczycieli, rodziców, dzieci – naprawdę od nas zależy, jaką edukację zapewnimy naszym dzieciom i wnukom; szkoły ponadpodstawowe – poszerzanie oferty (np. klasa wojskowa, operator dronów).
  3. Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (z własnym budżetem).
  4. Seniorzy – stworzenie oferty aktywnego spędzania czasu: kino, Dom Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku, obiekty sportowe.
  5. Nowa siedziba urzędu miejskiego (na miarę XXI wieku) – kontynuacja rozpoczętych (z moim aktywnym udziałem) działań zmierzających do przeniesienia urzędu do budynku po domu dziecka, unowocześnienie organizacji i funkcjonowania urzędu.
  6. Straż miejska i monitoring – kwestie bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, które służy nam wszystkim są bardzo ważne.
  7. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców wsi – możliwość swobodnego dojazdu do i z Trzemeszna powinni mieć nie tylko właściciele prywatnych samochodów; brak dojazdu nie powinien uniemożliwiać aktywności zawodowej dorosłych czy uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach czy wydarzeniach pozalekcyjnych.
  8. Przedszkola i żłobek – ważne, aby dać (przede wszystkim) kobietom szansę na aktywność zawodową.
  9. Ścieżki rowerowe i spacerowe.
  10. Wygląd Trzemeszna – stan nawierzchni dróg i ulic, wygląd budynków.

Oczywiście we wszystkich obszarach istotnym narzędziem powinny być środki zewnętrzne (dotacje), o pozyskanie których trzeba nieustannie zabiegać od pierwszego do ostatniego dnia kadencji. Choć oczywiście burmistrz nie robi tego osobiście, to musi umieć takimi procesami kierować. A im więcej takich środków pozyskamy, tym więcej zrobimy.

I co dla mnie najważniejsze – nie nieustanne opowiadanie o problemach, tylko ich rozwiązywanie; nie chwalenie się nagłaśnianiem spraw, tylko ich załatwieniem. Bo najważniejsze są efekty, skutki  podejmowanych działań… A bycie skutecznym, to akurat to, co potrafię.

I na koniec serdecznie zapraszam do formułowania uwag, czy sugestii co do tego, co w naszej Gminie ważne, a tych, którym nasza propozycja odpowiada, do angażowania się w działalność naszego Komitetu (adres e-mail: jatczak@jatczak.pl).

Jarosław Jatczak

Komitet Wyborczy Wyborców

Jarosława Jatczaka

materiał sfinansowany ze środków KWW Jarosława Jatczaka