Strona główna Różne Kacper Lipiński. O tym co zrobiłem, w co się angażowałem

Kacper Lipiński. O tym co zrobiłem, w co się angażowałem

2626
0

Kacper Lipiński. O tym co zrobiłem, w co się angażowałem

Wielu z Was, zastanawiając się na kogo oddać głos, chce wiedzieć nie tylko co dany kandydat obiecuje, ale też co już zrobił. W co się angażował, co popierał.

Od dwóch kadencji jestem blisko spraw Trzemeszna i gminy.

Poniżej wymieniam sprawy, które poruszałem i starałem się, aby były załatwione pozytywnie:

 • Działania mające na celu redukcję barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta
 • Interwencja w sprawie racjonalnego wykorzystania monitoringu miejskiego
 • Jedyna w historii  gminy inicjatywa dot. obniżenia podatków dla lokalnych przedsiębiorców – “Raj podatkowy dla firm transportowych”
 • Budowa parku Street Workout przy ulicy Piastowskiej (wspólnie z p. Przemysławem Woźnym) 
 • Interwencja w sprawie nieporządku w miejscach pamięci narodowej
 • Wymiana tablicy na mogile zbiorowej Ofiar II Wojny Światowej
 • Montaż 6 czujników jakości powietrza Airly 
 • Inicjatywa powołania przewodnika miejskiego
 • Interwencja w sprawie jawności naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim
 • Wdrożenie programu usuwania folii rolniczych
 • Starania o poprawę w zakresie połączeń kolejowych z Trzemesznem
 • Wsparcie lokalnych producentów (obniżenie opłaty targowej)
 • Inicjatywa wprowadzenia programu Mieszkanie+ (niezrealizowana z powodów leżących po stronie władz centralnych)
 • Zwiększenie budżetu dla osiedli w mieście 
 • Przebudowa łącznika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Piastowską a Chrobrego (przy placu zabaw Nivea)
 • Aktywne uczestnictwo w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 
 • Wdrożenie audytu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
 • Dążenie do zakończenia rozbudowy siedziby OSP
 • Starania o poprawę jawności działań władz samorządowych – transmisja obrad nie tylko sesji, ale też komisji, udostępnianie do publicznej wiadomości wszelkich zapytań, interpelacji i odpowiedzi
 • Budowa chodnika przy ul. Mogileńskiej
 • Interwencja w sprawie opłaty za zarządzanie, bezpodstawnie płaconej przez Remondis Aqua Trzemeszno do warszawskiej spółki Remondis
 • Interwencja w sprawie zlecenia niczym nieuzasadnionej „dezynfekcji miasta” w okresie epidemii COVID. 
 • Zabieganie o pozyskanie środków i remont ulic Piastowska i 22 stycznia (prace ruszą w br.)
 • Budowa skateparku
 • Interpelacja w sprawie niesprawiedliwego systemu podwyżek w Urzędzie Miejskim (niekorzystnego dla pracowników na podstawowych stanowiskach)
 • Skuteczne włączenie się w rozwiązanie sporu na linii OSiR – Zjednoczeni Trzemeszno
 • Interwencja w sprawie ograniczenia dostępu mieszkańcom do brzegu Jeziora Popielewskiego
 • Interwencja w sprawie wyegzekwowania należytego utrzymania zimowego dróg powiatowych 
 • Inicjatywa przystąpienia do programu zapobiegania wykluczeniu komunikacyjnemu (nowe połączenia autobusowe pomiędzy miastem, a sołectwami)
 • Pomoc mieszkańcom w kwestiach prawnych, bezpieczeństwa, oznakowania poziomego, równania dróg gruntowych.

Lista z pewnością mogłaby być jeszcze dłuższa – wybrałem jednak, w mojej ocenie, najważniejsze punkty.

Pozwólcie działać mi jeszcze skuteczniej – 7 kwietnia wybierzcie Kacpra Lipińskiego, kandydata na burmistrza Trzemeszna.

Nie zawiodę Was. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dot. mojej dotychczasowej działalności, piszcie na mój adres mailowy: kacperlipinski91@wp.pl.

Sfinansowano ze środków KWW Ku Zmianie