Strona główna Różne Informacja burmistrza Trzemeszna

Informacja burmistrza Trzemeszna

3330
0

Informacja burmistrza Trzemeszna. 23 lipca 2021 r.

Uprzejmie informuję, że w związku z zapisem zawartym w art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 maja 2016 r., o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie ma obecnie możliwości wydania warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej dla inwestycji dotyczących zabudowy mieszkaniowej w terenach położonych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotna wysokość od turbin wiatrowych. Ograniczenie to dotyczy zarówno budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, jak również zabudowy zagrodowej związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych.

Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i określenie w tych planach terenów przewidzianych dla tego rodzaju inwestycji. Gminy mogą to zrobić w terminie do 15 lipca 2022 roku. Gmina Trzemeszno przystąpiła w czerwcu 2020 r. do sporządzenia takich planów. Są to:

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Jastrzębowo oraz Kozłowo
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Niewolno, Cytrynowo, Lubiń, oraz Wydartowo
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Ostrowite, Zieleń, Popielewo oraz Trzemżal
  4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Pasieka, Niewolno, Kruchowo oraz Rudki
  5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Wydartowo i Lubiń

Do 05 sierpnia br. wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej gminy, planujący jakiekolwiek inwestycje w zakresie obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi tj. budynków letniskowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy też budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych mogą w tej sprawie jeszcze złożyć wniosek do Burmistrza Trzemeszno o przeznaczenie terenu pod takie inwestycje. Do wniosku należy dołączyć jakąkolwiek mapę, na której zostanie określony zakres terenów do uwzględnienia w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego.

Można też składać uwagi do zaprezentowanych koncepcji tych planów, z którymi można się zapoznać pod załączonym adresem:
https://trzemeszno.pl/288-aktualnosci.html

Osobą właściwą do kontaktu w tej sprawie w Urzędzie miejskim Trzemeszna jest insp. d.s. gospodarki przestrzennej Pan Józef Tarnowski. Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie można uzyskać pod telefonem 614154306 lub 667737042.