Strona główna Artykuł partnera Idziemy „Ku zmianie”

Idziemy „Ku zmianie”

6240
0

Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzemeszno.

Jak już wcześniej informowałem, zamierzam kandydować w wyborach na burmistrza Trzemeszna. Mam 33 lata, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem transportu, pracuję na kolei.  

Moje doświadczenie samorządowe to sprawowanie mandatu radnego przez dwie ostatnie kadencje Rady Miejskiej. 

Startuję w wyborach na burmistrza, bo wiem, że nasza gmina zasługuje na nową jakość i nową energię. Do tego potrzebne są głębokie zmiany.  Jestem gotowy je przeprowadzić.  W ostatnich latach pokazałem Państwu, że nie boję się poruszać trudnych tematów i zabierać głosu tam, gdzie inni milczą. Nie wszystko się udało, ale mogę o sobie powiedzieć, że byłem  w wielu sprawach skuteczny. 

Moje priorytety:

Drogi – to jedno z najpilniejszych zadań. W ciągu kadencji zmienią się one zdecydowanie. Nie wykluczam dalszej współpracy z powiatem i dofinansowania zadań na drogach mu podległych. Musi się to jednak odbywać na zasadach bardziej partnerskich niż dotychczas. 

Oświata – gmina aktualnie posiada optymalną sieć szkół. Zapewniam, że wszystkie placówki będą traktowane tak samo. Poprawie musi ulec baza sportowa szkół w mieście, a we wszystkich trzeba poprawić wyposażenie. Będę zabiegał o jak najszerszy dostęp do przedszkoli i żłobków. Liczba miejsc w tych placówkach musi ulec zwiększeniu. W tym celu zamierzam wspierać placówki zarówno samorządowe jak niepubliczne. 

Kultura – zapewniam, że diametralnej poprawie ulegnie baza lokalowa instytucji kultury. Skończy się oglądanie wydarzeń kulturalnych z korytarza, jak niestety, ma to czasem miejsce w Domu Kultury. Na większe niż dotychczas wsparcie mogą liczyć organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury. 

Sport i rekreacja – posiadamy niezłą bazę sportową, niestety wymaga ona znacznej modernizacji. Na to pieniądze muszą znaleźć się od zaraz. Zamierzam wspierać kluby i stowarzyszenia w zakresie organizacji imprez oraz udziału w rozgrywkach ligowych. Stadion miejski zyska bieżnię ze sztuczną nawierzchnią. W większym stopniu zostanie wykorzystany potencjał, jaki gmina posiada dzięki licznym jeziorom. Wokół Jeziora Kościelnego powstanie ścieżka spacerowa. 

Gospodarka komunalna – w naszej gminie spoczywa ona głównie na barkach spółki Remondis Aqua Trzemeszno. Niestety, trudno będzie zmienić niekorzystne dla gminy zapisy umowy tworzącej tę spółkę. Swoimi działaniami udowodniłem jednak, że nie wszystko jest niemożliwe. Od ubiegłego roku spółka nie odprowadza już opłaty za zarządzanie, czyli swoistego  „haraczu”, do Warszawy. To efekt mojego uporu w tej sprawie. Nadal jednak pozycja Gminy w spółce jest nieadekwatna do posiadanych, 60% udziałów. Zmienię to. Odrzucam kategorycznie pojawiające się pomysły o wyrównaniu udziałów. Gmina musi być nadal udziałowcem większościowym. 

Bezpieczeństwo mieszkańców – podejmę natychmiastowe działania zmierzające do kontynuacji i ukończenia rozpoczętej inwestycji na terenie trzemeszeńskiej jednostki OSP.  Na wsparcie mogą też liczyć jednostki na terenie wiejskim. Monitoring miejski musi zacząć spełniać swoją rolę w większym zakresie. Nie widzę obecnie możliwości tworzenia Straży Miejskiej. Lepsze i sprawdzone rozwiązanie to współfinansowanie dodatkowych patroli policji. 

Funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek – muszą one stać się bardziej przyjazne dla mieszkańców. W obecnej sytuacji nie ma możliwości odwrotu od modernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego. Nieruchomości, wykorzystywane do tej pory na potrzeby urzędu, mogą służyć innym ważnym celom lub być sprzedane. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze powinny być wykorzystane na inne ważne cele (drogi, oświata, kultura, sport). Działalność urzędu musi oprzeć się na nowoczesnych narzędziach. Załatwianie spraw urzędowych przez internet musi stać się powszechne.  

Wsparcie niepełnosprawnych – przestrzeń miejska oraz budynki gminne muszą stać się bardziej przyjazne dla osób z rożnymi niepełnosprawnościami. 

Otwartość i transparentność – będę dostępny dla mieszkańców zarówno w urzędzie jak i w terenie. O wszelkich działaniach zamierzam informować mieszkańców. Nabór pracowników będzie odbywał się na zasadzie konkursów. Informacje o naborze będą szeroko upowszechniane. 

Swoje zamierzenia chciałbym realizować wspólnie z radnymi z Komitetu Wyborczego Wyborców „Ku Zmianie”. W naszym zespole młodość przeplata się z doświadczeniem. Warto postawić na nas. Osobiście będę kandydował w okręgu nr 1. 

Pozostali kandydaci na radnych KWW „Ku Zmianie” to:

 • Okręg nr 2 – Piotr Lewandowski
 • Okręg nr 3 – Adrian Kiliński
 • Okręg nr 4 – Benedykt Nitka
 • Okręg nr 5 – Magdalena Krzyżaniak-Świątek
 • Okręg nr 6 – Łukasz Glanc
 • Okręg nr 7 – Aleksandra Majchrzak
 • Okręg nr 8 – Kamil Kubaszewski
 • Okręg nr 9 – Agnieszka Bartz
 • Okręg nr 11 – Michał Dalewski
 • Okręg nr 12 – Maciej Dalewski
 • Okręg nr 13 – Łukasz Błaszczyk
 • Okręg nr 14 – Mariusz Jatczak
 • Okręg nr 15 – Stefan Jagodziński 

Postaw na mnie 7 kwietnia – na nową energię i doświadczonego radnego. Chodźmy razem Ku Zmianie, by nasza Gmina otworzyła się na inną perspektywę. 

Polub moją stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z moimi inicjatywami |LINK|.

Kacper Lipiński

Sfinansowano ze środków KWW „Ku Zmianie”