Strona główna Artykuł partnera DN-1 – co to za deklaracja i jak ją wypełnić?

DN-1 – co to za deklaracja i jak ją wypełnić?

1023
0

Osoby prawne posiadające grunt, budynek lub jego część bądź budowlę muszą opłacą podatek od nieruchomości. W celu jego obliczenia składają w urzędzie gminy deklarację DN-1. Jak wypełnić ten formularz? Poznaj najszybszy sposób na prawidłowe sporządzenie dokumentu!

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Do końca stycznia każdego roku właściciele, posiadacze i użytkownicy wieczyści nieruchomości muszą złożyć w urzędzie miasta lub gminy deklarację na podatek od nieruchomości na druku DN-1. Obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (osoby fizyczne składają inny druk – informację IN-1).

Deklaracja DN-1 służy do samodzielnego obliczenia wysokości podatku od nieruchomości obowiązującej na dany rok kalendarzowy. Aby poprawnie wypełnić ten formularz, musisz znać powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków oraz stawki podatku ustalone w twojej gminie. Pytanie o DN-1 jak wypełnić pada często w biurach doradców podatkowych. Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące tej dość skomplikowanej deklaracji.

DN-1 jak wypełnić – pytania i odpowiedzi

Jaki numer identyfikacyjny należy podać? Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące podatnikami VAT podają numer NIP. Pozostałe – numer PESEL. Dla osób prawnych jest to zawsze NIP.

Jaki urząd jest właściwy w podatku od nieruchomości? Deklarację DN-1 złóż do urzędu miasta lub gminy właściwego według położenia domu, mieszkania lub działki.

Jak zmierzyć powierzchnię użytkową budynku? Zsumuj powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, w tym garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Nie dodawaj do niej powierzchni szybów dźwigowych i klatek schodowych.

Jak obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego? W części E deklaracji DN-1 wpisz sumę wszystkich kwot podatku z część D formularza. Następnie uzyskaną wartość podziel na 12 proporcjonalnych, miesięcznych rat. Pamiętaj! Jeśli podatek nie przekracza 100 zł, podlega jednorazowej płatności w terminie pierwszej raty.

Czy załączniki do deklaracji są obowiązkowe? Do druku DN-1 musisz dołączyć przynajmniej jeden z dwóch załączników. ZDN-1 składasz dla nieruchomości opodatkowanych, a ZDN-2 dla zwolnionych z opodatkowania.

Alternatywa dla ręcznego wypełniania DN-1

Deklaracja DN-1 może być dość uciążliwa – szczególnie dla podatników, którzy wypełniają ją pierwszy raz lub nie mają dużego doświadczenia z drukami urzędowymi. Aby ułatwić sobie to zadanie, wiele osób korzysta z Przyjaznych Deklaracji. Ten prosty w obsłudze kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia dokumentu DN-1. Nie ma tu pól formularza, lecz pytania i odpowiedzi oraz system kafelkowy na etapie wyboru przedmiotu opodatkowania.

Przyjazne Deklaracje nie tylko podpowiadają, ale też automatycznie wyliczają i prawidłowo zaokrąglają uzyskane kwoty. Po zakończeniu pracy i weryfikacji dokumentu uzyskujesz gotowy druk DN-1 wraz z wymaganymi załącznikami. Wystarczy go wysłać elektronicznie przez ePUAP lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu gminy. Dokumenty można także wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

artykuł partnera