Strona główna Rząd w końcu zdecydował, co zrobić ze starym budynkiem kasyna

Rząd w końcu zdecydował, co zrobić ze starym budynkiem kasyna

Upływ czasu odcisnął swoje piętno na dawnym kasynie oficerskim przy ulicy Wrzesińskiej, prowadząc do jego degradacji. Niestety, ten historyczny budynek wielokrotnie zawodził w poszukiwaniu odpowiednich organizacji lub osób zaangażowanych w jego przemyślaną renowację. Wśród społeczności jest to jeden z najbardziej palących problemów kulturalnych. Przebłysk optymizmu pojawił się w 2018 roku, kiedy pobliski uniwersytet wyraził zainteresowanie rewitalizacją struktury. Decyzje zostały ugruntowane i osiągnięto porozumienie z miastem. Jednak ku przerażeniu wszystkich, nic się nie zmaterializowało, a budynek nadal podupada. Sytuacja powróciła do punktu przypominającego stan sprzed trzech lat, pozostawiając los budynku w niepewności.

Zagłębmy się w zwięzły kontekst historyczny. W sierpniu 2018 r. zapadła kluczowa decyzja dotycząca zamiany nieruchomości pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie a Urzędem Miejskim. Zgodnie z umową, PWSZ miała otrzymać budynek dawnego kasyna, strategicznie zlokalizowany w pobliżu kampusu uczelni przy ulicy Wrzezińskiej. Głównym celem tej zamiany było przeniesienie rektoratu uczelni do nowego budynku, ponieważ dotychczasowa siedziba przy ulicy Sobieskiego była znacznie oddalona od centrum edukacyjnego.

Oczywiście budynek nie będzie już funkcjonował jako kasyno, biorąc pod uwagę dominujący trend hazardu online, który stał się bardziej popularny. Na przykład w tym miejscu obecnie bonusy bez depozytu, co nigdy nie miało miejsca na ulicy Wrzesińskiej.

W przeszłości obiekt ten służył jako przedszkole, a w zamian zawarto porozumienie, że budynek zostanie przekazany gnieźnieńskiemu magistratowi. To korzystne dla obu stron porozumienie spotkało się z przychylnością deputowanych Rady Miasta, którzy oficjalnie poparli je uchwałą lokalnej administracji. Niestety, podobnie jak wiele zabytkowych budynków w Polsce, charakterystyczny budynek kasyna nie uniknął nieprzewidywalnych kolei losu. Obecnie stoi niemal w ruinie, co wymaga znacznych nakładów finansowych na jego odrestaurowanie w celu przywrócenia mu dawnej świetności.

Pomimo upływu lat, wciąż brakowało zainteresowania podjęciem niezbędnych inwestycji w celu odrestaurowania budynku. W związku z tym przychylność władz zyskała propozycja zamiany niszczejącego obiektu na dobrze zachowaną willę uniwersytecką w centrum miasta. Jednak w listopadzie 2019 r. uniwersytet zdecydował się wycofać z uzgodnionej wymiany. W rezultacie budynek pozostał własnością miasta, stale niszczejąc i nie przyciągając uwagi potencjalnych nabywców, najemców czy inwestorów.Warto zauważyć, że sytuacja przybrała nowy obrót. PWSZ ponownie wyraziła zainteresowanie budynkiem kasyna, tym razem w połączeniu z innymi nieruchomościami należącymi do miasta, znajdującymi się bezpośrednio przed nim. Nieruchomości te obejmują salę gimnastyczną i budynek, w którym obecnie mieści się Miejski Ośrodek Socjoterapii, tworząc znaczny obszar na terenie byłych koszar. Rada Miasta rozważa możliwość przekazania tych nieruchomości na rzecz uniwersytetu. Co ciekawe, darowizna ta wyklucza jednoczesne przejęcie willi pełniącej obecnie funkcję rektoratu PVHS.