Strona główna Polityka Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie

1391
10

27 listopada (środa) o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Trzemesznie odbędą się obrady LIV/2013 sesji Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się m.in sprawy określenia wysokości stawek podatku oraz zwolnień z podatku, określenie stawek nowych opłat targowych i zasad korzystania z targowiska miejskiego, a także kwestia nadanie medalu „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” dla trzech trzemeszeńskich zespołów.

Porządek obrad:

1.Otwarcie LIV/2013 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie.

2. Stwierdzenie QUORUM.

3. Powołanie Sekretarza LIV/2013 sesji Rady Miejskiej.

4.Przyjęcie Porządku obrad LIV/2013 sesji Rady Miejskiej.

5.Przyjęcie Protokołów z obrad:

a/ LI/2013 sesji Rady Miejskiej,

b/ LIII/2013 sesji Rady Miejskiej.

6.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7.Sprawozdania z działalności:

a/ Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych między ostatnią a obradującą sesją,

b/ Przewodniczących stałych Komisji z działalności między sesjami.

8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady, wydanych zarządzeń i swojej działalności między sesjami.

9. Wolne wnioski i informacje radnych i sołtysów.

10. Ocena zaawansowania inwestycji pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

-dyskusja,

– podjęcie uchwały.

11. PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

a/ zmiany uchwały Nr XL/302/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2013-2019

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

b/ zmiany uchwały Nr XL/303/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

c/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

d/ zwolnień w podatku od nieruchomości

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

e/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

f/ obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

g/ określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

h/ ustalenia zasad i trybu korzystania z Targowiska Miejskiego „ Mój Rynek” w Trzemesznie

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

i/ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

j/ przyjęcia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych oraz Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Trzemeszno

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

k/ zmiany Uchwały Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy Trzemeszno  

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

l/ przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

ł/ nadania Medalu „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” (Zespołowi Pieśni i Tańca „ STRZECHA” w Trzemesznie)

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

m/ nadania Medalu „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” (Klubowi Seniora „ FERAJNA” w Trzemesznie)

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

n/ nadania Medalu „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” (Klubowi Seniora „ ZŁOTY LIŚĆ” w Trzemesznie)

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

o/ stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Trzemeszno na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz zgłoszone wnioski.

14. Zamknięcie obrad LIV//2013 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie.

 

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

/-/ TERESA MAĆKOWIAK

10 KOMENTARZE

 1. Widzę, że nazwa Mój Rynek występuje już jako oficjalnie obowiązująca. Może na sesji dowiemy się jak to się stało. Czyja to był propozycja i kto ją zaakceptował? Rada? Burmistrz? A może jakaś specjalna komisja? Chciałbym usłyszeć konkretne nazwiska. Rozumiem, że ilu mieszkańców tyle propozycji, władza jest od decydowania. Ale taka informacja z pewnością mieszkańcom się należy.

 2. Co cie tak drażni? Jesteś radnym czy urzędnikiem? Czy wszyscy mieszkańcy są w stanie iść na sesję? Po to są media aby przekazywały informację. Media internetowe maja dodatkowo tą zaletę, że działają w 2 strony. Można np. zadać pytanie, co też niniejszym uczyniłem.

  • Media nie są po to, żeby się zajmować takimi głupotami jak wpisana w jakimś dokumencie nazwa targu. Więc Ty jako sfrustrowany mieszkaniec, któremu się chyba nic nie podoba może iść zaspokoić swoją ciekawość. Nie jestem żadnym radnym a przeciętnym Trzemesznianinem.

   • Poczytaj sobie wcześniejsze komentarze to zobaczysz jakie zainteresowanie wywołała kwestia nazwy targowiska. W przeważającej większości były one negatywne. Dlatego uważam, że Irek ma rację. Sam jestem ciekawy skąd ta nazwa się wzięła.

     • Proponuje zadzwonić do pana Macierewicza żeby powołał specjalną komisję do sprawy wyjaśnienia skąd się wzięła nazwa „Mój rynek”.

 3. Coś mi się wydaje, że jeśli nadaje się jakieś imię /np. szkoły/ albo nazwę /np. ulicy/ to są jakieś procedury. Jakieś opinie, konsultacje itp. Jeśli coś takiego się odbyło to OK. Jeśli nie, to ktoś powinien mieć tą odwagę i powiedzieć, tak to moja propozycja. Wiem , że to nie jest najważniejszy problem Trzemeszna ale też nic nie kosztuje wyjaśnić nam jak to się stało, że nadano taką nazwę. Poinformować i tyle. Na razie obejdzie się bez Antka i jego komisji 🙂

  • Zgadzam się, że nazwa targowiska to nie jest najważniejszy problem Trzemeszna. Ale na nasze życie, również to społeczne, składają się różne sprawy, małe i duże. Dlatego jestem oburzona, jeśli ktoś narzuca nam jakieś swoje widzimisię, nie pytając nikogo o zdanie. Tym bardziej jeśli robi to osoba spoza naszej gminy. A przecież my mamy we władzach swoich reprezentantów. Ciekawe co oni na to.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj