Strona główna Różne Zawiadomienie

Zawiadomienie

682
0

Zawiadamiam wszystkich mieszkańców Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Trzemesznie, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. w godzinach 16.00 – 18.00 odbędą się zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w statutach osiedli.

Miejsce konsultacji – sala posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna przy ul. Dąbrowskiego 2 w Trzemesznie.

Proszę o liczny udział w zebraniach w celu zapewnienia jak najszerszego udziału mieszkańców w konsultacjach. Z uchwałą w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projektami statutów osiedli można zapoznać się na stronach internetowych Urzędu: www.bip.trzemeszno.pl lub www.trzemeszno.pl.

Uwagi i propozycje w sprawie konsultowanego projektu uchwały można zgłaszać pisemnie do Urzędu Miejskiego lub pocztą elektroniczną na adres sekretarz@trzemeszno.pl w terminie do 15.04.2016 r.

Burmistrz Krzysztof Dereziński

(art. prom.)