Strona główna Kultura Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

323
0

Burmistrz Krzysztof Dereziński zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Trzemeszno. Odbędzie się ono w najbliższą niedzielę (22 stycznia) i zostanie połączone z festynem rodzinnym oraz turniejem piłki nożnej.

Gmina Trzemeszno przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten programuje proces rewitalizacji na obszarach miasta, które znajdują się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

W szczególności mowa o ubóstwie, bezrobociu, przestępczości, problemach edukacyjnych, niskim kapitale społecznym lub niewystarczającym poziomie uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, jak również zjawiskach przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na tych obszarach i ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.

Mając na względzie powyższe, UM zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie 22 stycznia o godzinie 13:00.

Od godziny 15:00 zaplanowano natomiast festyn rodzinny z atrakcjami. Odbędzie się m.in. turniej gier stołowych oraz zawita półfinalistka programu telewizyjnego „Mam Talent” Magdalena Sztencel (akrobatyka powietrzna). Nie zabraknie placu zabaw, animatorów oraz konkursów z nagrodami.

Od samego rana trwać będzie także turniej piłki nożnej.

(art. prom.)