Strona główna Różne ZABEZPIECZ WODOMIERZ PRZED ZIMĄ

ZABEZPIECZ WODOMIERZ PRZED ZIMĄ

1059
0

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. przypomina swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.

Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie miejscami są wodomierze zlokalizowane w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych lub garażach.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu zachowania łatwego dostępu do licznika (dokonania odczytu),
  • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić (można stosować również izolację naturalną w postaci np. słomy);
  • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie, zawory te powinny być również łatwo dostępne.
  • w czasie zimy prosimy o nie składowanie śniegu w obrębie pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych

Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. pod numerem pogotowia dyżurnego dostępnym przez całą dobę (61) 41 54 302. Nasza firma dokona natychmiastowej wymiany wodomierza niestety jednak będzie to usługa odpłatna.

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorcy.

Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową przed uszkodzeniem.

Przezorność nic nie kosztuje.

Logo_REMONDIS

(art. prom.)