Strona główna Różne Wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie

Wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie

3217
0

Sąd Rejonowy w Gnieźnie, Wydział II Karny podaje do publicznej wiadomości prawomocny wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. II K 1311/14.

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. II K 1311/14 Sąd Rejonowy w Gnieźnie uznał oskarżonego Marka Walczaka, ur. 23 sierpnia 1953 r. w Mogilnie, syna Kazimierza i Zofii, winnym popełnienia przestępstwa z art. 212 par. 1 i 2 kk w zw. z art. 12 kk polegającym na tym, że w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. na terenie Gminy Trzemeszno, w tym również za pomocą środków masowego komunikowania, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pomawiał oskarżycieli prywatnych Sano Agrar Institut Sp. z o.o. z/w w Sękowie (dawniej Mero-Merkur Sp. z o.o. z/s w Sękowie) oraz Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt z/s w Sękowie o to, że oskarżyciele prywatni prowadzący działalność gospodarstwo rolne „Sano Agrar Institut” działają niezgodnie z prawem i prowadzą działalność ze szkodą dla Gminy Trzemeszno i jej mieszkańców pozostając w nieuczciwych „układach” z władzami Gminy, a nadto o to, że oskarżyciele prywatni naruszają prawa zwierząt, nieetycznie prowadzą gospodarstwo, dopuścili się nielegalnych wycinek drzew, dopuścili się zniszczenia (sprofanowania) cmentarza oraz że spółka Mero-Merkur Sp. z o.o. bezprawnie dokonała zasiewu gorczycy na gruntach, które Gmina Trzemeszno przeznaczyła do wydzierżawienia i że ponosi odpowiedzialność za trudności w odtworzeniu granic nieruchomości i za rzekomy brak przygotowania nabytego przez nią gospodarstwa do sprzedaży, tj. o takie postępowanie, które może poniżyć oskarżycieli prywatnych w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzenia przez oskarżycieli prywatnych działalności gospodarczej.

Za popełnione przestępstwo Sąd wymierzył skazanemu karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł.

Nadto orzeczono:

– nawiązkę w wysokości 2.500 zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża

– środek karny podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jednorazowe jego ogłoszenie w tygodnikach „Przemiany na Szlaku Piastowskim” i „Pałuki i Ziemia Mogileńska” oraz na portalach informacyjnych „Trzemeszno24.info” i „Paluki24.pl”;

Zarządzono od oskarżonego Marka Walczaka na rzecz każdego z oskarżycieli prywatnych Sano Agrar Institut Sp. z o.o. z/s w Sękowie oraz Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Sękowie poniesione przez nich koszt procesu w kwocie po 3.369 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych);

Skazanego obciążono kosztami sądowymi.