Wyrazy szczerego współczucia

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. URSZULI ANTAS
długoletniej nauczycielki w Szkole Podstawowej w Wymysłowie
obecnie przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzemesznie.

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia
składa
Zarząd Oddziału, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado