Trzemeszeńskie gwiazdki przed laty

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

W prasie okresu międzywojennego można odnaleźć notatki opisujące, jak w tamtych czasach w naszym mieście obchodzono Boże Narodzenie. Oto trzy z nich, wszystkie pochodzące z gazety gnieźnieńskiej “Lech”.

“Z okazji gwiazdki tutejszy Magistrat obdarował z funduszu ś.p. Szafrańskiego 115 dzieci najbiedniejszych rodzin artykułami żywnościowemi, przy czem niektóre z nich otrzymały ciepłą odzież. Również członkinie Stow. Pań Miłosierdzia rozdały między ubogie dzieci znaczne zapasy” – donosiła gazeta w styczniu 1936 roku.

“W piątek dnia 23. bm. urządzono w tutejszej Ochronce gwiazdkę dla dzieci. Na uroczystość przybyli: ks. proboszcz Sarniewicz, panie z Rady Rodzicielskiej ze swą prezeską panią Mizgalską na czele i kilku obywateli. Program wykonany przez dzieci był bardzo urozmaicony. Na wstępie dzieci przywitały ks. proboszcza jak i gości śpiewem, po czem odśpiewano kolendy i odegrano sztuczkę “Sieroty”. Następnie dzieci składały życzenia ks. Proboszczowi jak i gościom; uroczystość zakończono śpiewem “Bóg sie rodzi” .

W środe dnia 21. bm. odbyła się w auli gimnazjalnej uroczystość opłatka sodalicyjnego, na którego program złożyły się monologi, obrazki sceniczne, recytacja z “Chłopów” Reymonta, przemówienie ucznia klasy VIII. Banaszaka, loteria fantowa, kolendy i przemówienie dyrektora, p. Świerzowicza. Aula wypełniona była uczniami jak rodzicami uczni i obywatelami po brzegi” – te informacje można było przeczytać w 1932 roku.

Pisownia, łącznie ze słowem “kolenda”, oryginalna.

3 Komentarze do Trzemeszeńskie gwiazdki przed laty

ogloszenia
  1. Ktoś napisał(a):

    Jakie to aktualne.

  2. Anonim napisał(a):

    Pójdżmy wszyscy na pasterkę…

  3. credo napisał(a):

    Cicha noc, święta noc. Pokój niesie ludziom wszem…

Odpowiedz na „KtośAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado