Strona główna Kultura Trzemeszeńskie gwiazdki przed laty

Trzemeszeńskie gwiazdki przed laty

883
3

W prasie okresu międzywojennego można odnaleźć notatki opisujące, jak w tamtych czasach w naszym mieście obchodzono Boże Narodzenie. Oto trzy z nich, wszystkie pochodzące z gazety gnieźnieńskiej „Lech”.

„Z okazji gwiazdki tutejszy Magistrat obdarował z funduszu ś.p. Szafrańskiego 115 dzieci najbiedniejszych rodzin artykułami żywnościowemi, przy czem niektóre z nich otrzymały ciepłą odzież. Również członkinie Stow. Pań Miłosierdzia rozdały między ubogie dzieci znaczne zapasy” – donosiła gazeta w styczniu 1936 roku.

„W piątek dnia 23. bm. urządzono w tutejszej Ochronce gwiazdkę dla dzieci. Na uroczystość przybyli: ks. proboszcz Sarniewicz, panie z Rady Rodzicielskiej ze swą prezeską panią Mizgalską na czele i kilku obywateli. Program wykonany przez dzieci był bardzo urozmaicony. Na wstępie dzieci przywitały ks. proboszcza jak i gości śpiewem, po czem odśpiewano kolendy i odegrano sztuczkę „Sieroty”. Następnie dzieci składały życzenia ks. Proboszczowi jak i gościom; uroczystość zakończono śpiewem „Bóg sie rodzi” .

W środe dnia 21. bm. odbyła się w auli gimnazjalnej uroczystość opłatka sodalicyjnego, na którego program złożyły się monologi, obrazki sceniczne, recytacja z „Chłopów” Reymonta, przemówienie ucznia klasy VIII. Banaszaka, loteria fantowa, kolendy i przemówienie dyrektora, p. Świerzowicza. Aula wypełniona była uczniami jak rodzicami uczni i obywatelami po brzegi” – te informacje można było przeczytać w 1932 roku.

Pisownia, łącznie ze słowem „kolenda”, oryginalna.

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here