Strona główna Kultura Trzemeszeńska współpraca z Erasmus+

Trzemeszeńska współpraca z Erasmus+

3147
6

1 września 2018 roku formalnie zaczęła obowiązywać umowa podpisana pomiędzy przedstawicielami Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie p. Iloną Adamską.

Dokument ten formalizuje realizację dwuletniego programu współpracy czterech szkół z terenu UE nazwanego Magic Role of Languages, a jego podpisanie poprzedziły wielomiesięczne poszukiwania szkół partnerskich oraz szczegółowe negocjacje mające na celu prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Szkołą pełniącą obowiązki koordynatora jest Szekszardi Garay Janos Gimnazium z miejscowości Szekszard (Węgry). Oprócz powyższej szkoły w projekcie biorą udział również IES Hispanidad z Santa Fe (Hiszpania) Istituto Tecnico Economico e Tecnologico „E. Fermi” z miejscowości Barcellona Pozzo di Giotto (Sycylia, Włochy) oraz ZSOiZ w Trzemesznie.

Każda ze szkól otrzymała wsparcie finansowe niezbędne na realizację założeń projektowych – w przypadku ZSOiZ jest to kwota blisko 24.000 euro.

Priorytetami programu są: podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych oraz społecznych uczniów, zaangażowanie nowoczesnych technik i technologii w procesie nauczania, stworzenie wspólnej bazy dydaktycznej w postaci aplikacji oraz materiałów video.

Program zakłada również podniesienie motywacji uczniów do nauki różnych przedmiotów w językach obcych, podkreśla wagę nauczania wzajemnego oraz nieformalnego, zwiększenia świadomości kulturowej uczestników oraz aktywizację ich mobilności.

Realizacja zadań określonych w projekcie przyjmuje dwie formy, tj. działania podejmowane w każdej ze szkól oraz działania realizowanie w trakcie cyklicznych spotkań.

W dniach 26 – 30.11 przedstawicielki kadry nauczycielskiej ZSOiZ, tj. pani dyrektor Ilona Adamska, p. Marlena Markowska oraz p. Beata Szymańska, uczestniczyły w szkoleniu z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, zorganizowanym w Santa Fe w Hiszpanii.

Podczas niezwykle inspirujących aktywności uczestnicy mogli powymieniać doświadczenia w zakresie organizacji zajęć w poszczególnych systemach edukacyjnych, poznać nowe narzędzia pracy z uczniem oraz natychmiast przetestować ich działanie, w mniej lub bardziej zaskakujących okolicznościach (np. aplikacje do prowadzenia lekcji wf).

Szkolenie dla nauczycieli pracujących w projekcie zorganizowano w taki sposób, aby mogli oni również uczestniczyć w organizowanym przez szkołę Dniu Różnorodności, podczas którego uczniowie prezentowali kulturę i kulinaria obszaru, z którego się wywodzą. Nie zabrakło też czasu na poznanie historii regionu oraz zwiedzanie największych atrakcji w okolicy.

Szkolenie to było jedynym spotkaniem projektowym, w którym nie uczestniczyła młodzież. Już w marcu, w ramach projektu Magic Role of Languages na zajęcia wyjazdowe w Szekszard wyjedzie pięcioro uczniów ZSOiZ wraz z dwoma nauczycielami.

We wrześniu odbędzie się spotkanie w Trzemesznie, natomiast wiosną 2020 będą miały miejsce spotkania w Hiszpanii oraz na Sycylii. Warto podkreślić, iż w budżecie programu znajdują się środki na całkowite pokrycie kosztów związanych z organizacją takich spotkań, co zapobiega wykluczeniu uczniów z powodów ekonomicznych.

Dyrektorzy placówek realizujących projekt zgodnie zauważają, że będzie miał on wpływ na sposób postrzegania szkoły przez uczniów, rodziców oraz środowisko lokalne.

ZSOiZ

6 KOMENTARZE

  1. Uczeń po 4 latach nauki w szkole średniej powinien w miarę swobodnie posługiwać się językiem obcym w zakresie życia codziennego. A co mamy? Mamy to, że zastanawia się jak sklecić najprostsze zdanie. Nie mówiąc już o wymowie najpopularniejszego u nas angielskiego. Rodowity użytkownik języka angielskiego gdy słyszy polaka z taką wymową myśli „jaki ten język polski jest podobny do angielskiego”. Tak się uczy w szkołach – tak aby nie nauczyć.Uczeń po 4 latach nauki w szkole średniej powinien w miarę swobodnie posługiwać się językiem obcym w zakresie życia codziennego. A co mamy? Mamy to, że zastanawia się jak sklecić najprostsze zdanie. Nie mówiąc już o wymowie najpopularniejszego u nas angielskiego. Rodowity użytkownik języka angielskiego gdy słyszy polaka z taką wymową myśli „jaki ten język polski jest podobny do angielskiego”. Tak się uczy w szkołach – tak aby nie nauczyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here