Strona główna Artykuł partnera Transport palet a obsługa celna

Transport palet a obsługa celna

1381
0

Korzystanie z kurierskich przesyłek paletowych to rozwiązanie stosowane przez wielu polskich przedsiębiorców, szczególnie tych zajmujących się importem i eksportem. O ile w obrębie kraju oraz Unii Europejskiej nadawanie palet nie wiąże się z rozbudowanymi formalnościami, o tyle ich wysyłka poza teren Unii wymaga przeprowadzenia odprawy celnej. Na czym dokładnie ona polega? W jaki sposób przeprowadzić odprawę celną i jakie dokumenty są do tego niezbędne? Co zrobić, aby ograniczyć wysokie koszty zagranicznej wysyłki palet? Wyjaśniamy!

Czym jest odprawa celna?

Prowadząc biznes jedynie w Unii Europejskiej przedsiębiorcy nie muszą zawracać sobie głowy cłem i podatkami wynikającymi z transgranicznej przesyłki towarów. Niestety takie udogodnienia handlowe obowiązują jedynie na terenie Unii i stowarzyszonych z nią gospodarczo krajów. Wysyłanie palet dalej, na przykład do odbiorców w Ameryce Północnej lub w Azji jest bardziej skomplikowane. Na towary nakładane są cło i podatki, które musi zapłacić odbiorca, o ile towar z jakiegoś powodu nie jest zwolniony z opłat.

Odprawa celna towaru wysyłanego na paletach, obejmuje jego kontrolę, w tym kontrolę dokumentacji, w momencie gdy przekracza on granicę. Weryfikacji podlega zgodność towaru z opisem oraz jego zadeklarowana wartość. W każdym kraju przepisy celne są nieco inne, a na ich kształt mają wpływ umowy międzynarodowe. Towar wysyłany na paletach trafia do odbiorcy dopiero w momencie, gdy ten dokona wszystkich niezbędnych opłat wynikających z prawa.

Ze względu na charakter odprawy celnej można wyróżnić jej trzy rodzaje:

  • Odprawa celna warunkowa – jeśli towar wkrótce ma wrócić do kraju, bo wyjeżdża na przykład na targi branżowe;
  • Odprawa celna ostateczna – gdy towar ma pozostać w kraju docelowym;
  • Odprawa celna odroczona – kiedy Urząd Celny nie dysponuje narzędziami do przeprowadzenia odprawy, więc deleguje ją innemu podmiotowi

Odprawa celna zwykła, która dotyczy większości przedsiębiorstw wymaga przejścia wszystkich przewidzianych procedur i kompletu dokumentów celnych. Istnieje również odprawa celna uproszczona dopuszczalna dla wiarygodnych podmiotów i niewymagająca kompletnej dokumentacji po złożeniu specjalnego wniosku. Może odbyć się w miejscu załadunku towaru.

W jaki sposób przeprowadza się odprawę celną palet?

Odprawa celna rozpoczyna się poprzez tworzenie elektronicznego zgłoszenia celnego dla towarów znajdujących się na paletach w Systemie Kontroli Eksportu – ECS. Wnioskodawca otrzymuje następnie poświadczenie zgłoszenia celnego z numerem odprawy celnej. Po przeprowadzeniu kontroli następuje zwolnienie towaru i odprawa celna dobiega końca, a eksporter otrzymuje dokument IE599 świadczący o tym, że towar opuścił Unię Europejską.

Jakie dokumenty są niezbędne do odprawy celnej?

Aby towar przeszedł odprawę celną, podmiot, który go wysyła musi zgromadzić odpowiednią dokumentację, która zawiera:

  • list przewozowy,
  • fakturę potwierdzającą wartość,
  • specyfikację towaru,
  • zezwolenie na eksport,
  • dane podmiotu odpowiedzialnego za załadunek,
  • miejsce pochodzenia i przeznaczenia towaru,
  • opcjonalnie inne dokumenty wymagane przez prawo ze względu na zawartość przesyłki.

Jak tanio wysyłać palety za granicę kurierem?

Z punktu widzenia eksportera kluczową kwestię stanowi możliwość obniżenia kosztów wysyłki palet za granicę. Najlepszym na to sposobem jest skorzystanie z platformy logistycznej , takiej jak serwis Apaczka: https://www.apaczka.pl/oferta/palety-polpalety/.

artykuł partnera