Strona główna Różne Studia podyplomowe – otrzymaj 100 zł rabatu!

Studia podyplomowe – otrzymaj 100 zł rabatu!

1854
0

Jak co roku, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium zaprasza nauczycieli, terapeutów i menedżerów na studia podyplomowe. Warto zapisać się do 31 marca 2020 r. i otrzymać 100 zł upustu na czesne. Pierwsze zajęcia już maju!

W GSW Milenium rozpoczyna się nowa, wiosenna rekrutacja na studia podyplomowe, które gnieźnieńska uczelnia prowadzi od 2002 roku. To szansa na podniesienie swoich kompetencji zawodowych.

Wszystkie zajęcia i egzaminy odbywają się w Gnieźnie, w budynku uczelni przy ul. Okulickiego 3a (naprzeciwko stadionu żużlowego).

 • Atrakcyjne specjalności
 • Szybki i łatwy dojazd
 • Stołówka – ciepły, domowy obiad
 • Zniżka 100 zł na czesne przy zapisie do 31 marca*

Lista specjalności do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Filozofia w szkole
 • Geografia w szkole
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
 • Historia w szkole
 • Informatyka z technologią informacyjną
 • Język polski w szkole
 • Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Matematyka w szkole
 • Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Pedagogika sztuki – muzyka
 • Pedagogika sztuki – plastyka
 • Przedsiębiorczość
 • Technika w szkole
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Wychowanie fizyczne w szkole

Lista specjalności do prowadzenia zajęć terapeutycznych:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • Edukacja włączająca
 • Logopedia
 • Pedagogika korekcyjna
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Lista pozostałych specjalności:

 • Infobroker – zarządzanie danymi (oferta dla bibliotekarzy)
 • Integracja sensoryczna
 • Kreatywna edukacja dzieci
 • Neurologopedia (oferta dla logopedów)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
 • Pedagogika zabawy z rytmiką

Lista specjalności menedżerskich:

 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
 • Marketing marki w Internecie
 • Menedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla seniorów
 • Zarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne
 • Zarządzanie procesami i usługami logistycznymi
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dotyczącą szkolenia rad pedagogicznych i kursów dla nauczycieli:

 • Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej – profilaktyka i drogi wyjścia
 • Dziecko nadpobudliwe – metody ułatwiające pracę
 • Seksualność dzieci i młodzieży – determinanty i zagrożenia
 • Substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież
 • Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela
 • Wychowawca przewodnikiem ucznia
 • Socjotechniki wspomagające pracę z uczniami i ich motywację
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
 • Profilaktyka zachowań autoagresywnych, interwencja kryzysowa
 • Zagrożenia świata wirtualnego – blaski i cienie cyberprzestrzeni
 • Techniki C.Freineta
 • Zabawa w matematyce z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Logopedyczne vademecum nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metoda globalnego czytania
 • Uczenie metodą projektu
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym
 • Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – organizacja zajęć, imprez i wycieczek
  w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego
 • Inne – według zapotrzebowania

* Zniżka jednorazowa, obowiązuje przy dostarczeniu kompletu dokumentów do dziekanatu do dnia 31.03.2020.

Wszelkich informacji udziela dziekanat studiów podyplomowych – tel. 61 428 26 27 lub 690 942 988

Sprawdź pełną ofertę na

studiapodyplomowe.milenium.edu.pl