Strona główna Polityka Sesja Rady Miejskiej w Dusznie

Sesja Rady Miejskiej w Dusznie

845
4

Jak informuje biuro Rady Miejskiej w Trzemesznie dnia 31 lipca (środa) o godz.10.00 w sali świetlicy wiejskiej w Dusznie odbędą się obrady 50 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie.  W porządku obrad znalazły się m.in.  informacje na temat rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy oraz  wniosek Aleksandry Magowskiej w sprawie usunięcia naruszenia prawa dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,  wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przy likwidacji Zespołu Obsługi Szkół, warunków i trybu wspierania rozwoju sportu, a także powołanie spośród członków Rady przedstawiciela do rady programowej Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzemeszno „Kosynier”.

Szczegółowy porządek obrad L/2013 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie:

 

 1. Otwarcie L/2013 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie.
 2. Stwierdzenie Quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad L/2013 sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie Porządku obrad L/2013 sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie Protokołów z obrad:

a)         XLIII/2013 sesji Rady Miejskiej,

b)         XLVII/2013 sesji Rady Miejskiej,

c)          XLIX/2013 sesji Rady Miejskiej.

 1. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 2. Sprawozdania z działalności:

a)         Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych między ostatnią a obradującą sesją,

b)         Przewodniczących stałych Komisji o działalności między sesjami.

 1. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady, wydanych zarządzeń i swojej działalności między sesjami.
 2. Wolne wnioski i informacje radnych i sołtysów.
 3. ROLNICTWO NA TERENIE GMINY TRZEMESZNO

a)         Informacja Burmistrza Miasta i Gminy,

b)         opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

c)          opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

d)         wystąpienia zaproszonych gości,

e)          dyskusja.

11. LEŚNICTWO NA TERENIE GMINY TRZEMESZNO.

a)         Informacja Burmistrza Miasta i Gminy,

b)         opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

c)          opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

d)         wystąpienia zaproszonych gości,

e)          dyskusja.

12. Stanowisko Burmistrza w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego sprawy Pana Eugeniusza KAŁUŻA.

a)         opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

b)         opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

c)          dyskusja.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)         zmiany uchwały Nr XL/303/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

–  opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

-opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

-dyskusja,

– podjęcie uchwały.

b)         rozpatrzenia wezwania Pani Aleksandry Magowskiej w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez doprecyzowanie § 25 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/299/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 14.12.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzemeszno

–  opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

-opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

-dyskusja,

– podjęcie uchwały.

 

c)          rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na nieprzedstawieniu do zaopiniowania uchwały z dnia 26 czerwca 2013 r Nr XLVIII/371/2013 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie

–  opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

-opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

-dyskusja,

– podjęcie uchwały.

d)         warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez  Gminę Trzemeszno

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjecie uchwały.

e)          powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Trzemesznie do Rady Programowej przy Redakcji Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzemeszno „ Kosynier”

– opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,

– opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz zgłoszone wnioski.

16. Zamknięcie obrad L/2013 sesji Rady Miejskiej

4 KOMENTARZE

  • A więc czemu w gazetach ,a przede wszystkim w szkole uczą źle moje dzieci i mówią dyrektor Kaniasty,choć poprawnie jest dyrektor Kaniasta.Jeśli tak mówi Miodek,to mu wierzę i bym chciała ,żeby moje dzieci były uczone w szkole poprawnej polszczyzny.
   Fajnie że Anonimowy Anonim nas czegoś nauczył,dając wykład prof.Miodka.
   Takie nauki powinny być w szkole .

   • Grażyno nie mam pojęcia dlaczego tak jest, może jest to rodzaj kaprysu, niespełnienia, niedowartościowania, wstydu, niewiedzy, a może wszystkiego po trochu. Szkoda tylko, że to jest wpajane naszym dzieciom, które kiedyś będą zamawiały za nas mszę z błędem, żeby nie powiedzieć z bykiem 😉

  • Brawo. Nazwiska należy odmieniać. Szanujmy język nasz ojczysty! Jak ktoś nie umie, to może nie bywał na lekcjach języka polskiego. Teraz wychodzi niestety…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here