Strona główna Artykuł partnera Rozliczanie fotowoltaiki w 2023 roku. Na czym polega net-billing?

Rozliczanie fotowoltaiki w 2023 roku. Na czym polega net-billing?

7410
0

Do 2021 roku włącznie prosumenci wytwarzający energię elektryczną z fotowoltaiki na własne potrzeby mogli korzystać z systemu upustów. Od 2022 roku obowiązuje jednak zmiana systemu rozliczeń. W 2023 roku nowi prosumenci muszą rozliczać energię na zasadach net-billingu. Na czym polega to rozwiązanie? Czy zakup fotowoltaiki wciąż jest opłacalny?

System upustów a net-billing – główne różnice

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne uruchomione po 31 marca 2022 roku muszą być rozliczane w formie net-billingu, a nie systemu upustów, który obowiązywał wcześniej.

System upustów polegał na oddawaniu nadwyżek wyprodukowanej energii przez prosumenta do sieci centralnej. W zamian za to instalacji mógł liczyć na możliwość późniejszego poboru energii z sieci po atrakcyjniejszej cenie. Biorąc pod uwagę fakt, że fotowoltaika jest najbardziej efektywna w sezonie letnim, oddane nadwyżki mogły się opłacić zimą, kiedy wydajność jest niższa i czasem konieczne jest pobranie energii z sieci.

Net-billing to zupełnie inny system, który nie bazuje na upustach, lecz handlu energią elektryczną. Nadwyżki wyprodukowanej energii są oddawane do sieci od razu po cenie ustalonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A.). W sytuacji, gdy mamy do czynienia z niedoborem energii, prąd pobiera się według stawek własnego sprzedawcy.

Zasada działania net-billingu i opłacalność instalacji fotowoltaicznych

System net-billingu był szeroko komentowany jako rozwiązanie, które nie sprzyja interesom właścicieli przydomowych mikroinstalacji. Głównym punktem zaczepienia jest różnica między ceną oddania energii do PSE S.A., a ceną zakupu prądu, którą wyznacza dany operator.

Jednak nowy system rozliczeń obejmuje również możliwość założenia konta prosumenckiego do rozliczania nadwyżek energii oddanej i pobranej z zakładu. Na wirtualny portfel trafiają środki uzyskane ze sprzedaży nadwyżek i z niego też pobierane są opłaty za zakup energii. W przypadku niewykorzystania zgromadzonych środków pieniądze można wypłacić.

Nawet w obliczu zmian w systemie rozliczeń, fotowoltaika jaką oferuje np. firma Hewalex wciąż się bardzo opłaca w 2023 roku. Zwłaszcza w kontekście rosnących cen prądu warto rozważyć inwestycję we własną instalację oraz sprawdzić aktualnie dostępne dofinansowania na zieloną energię.

artykuł partnera