Strona główna Różne Podziękowania

Podziękowania

3416
0

Szanowni Państwo,

z okazji nadania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, która jest ukoronowaniem 40. lecia działalności w OSP w Trzemesznie, 30 lecia pracy zawodowej, w tym 20 lat w Urzędzie Miejskim Trzemeszna na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową, 30 lecia współpracy dziennikarskiej z miesięcznikiem Związku OSP RP „ Strażak „ i mediami lokalnymi oraz 25. lecia działalności w Oddziale Powiatowym  ZOSP RP w Gnieźnie i 25 lecia pełnienia funkcji Komendanta Gminnego ZOSP RP w Trzemesznie – składam serdeczne podziękowania za złożone gratulacje i życzenia – najbliższym, krewnym, przyjaciołom i znajomym. Mieszkańcom, strażakom, działaczom OSP Gminy Trzemeszno i powiatu gnieźnieńskiego. Radnym Rady Miejskiej w Trzemesznie. Członkom Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie, Fundacji ATUT i Kierunek Kultura w Trzemesznie, CZAT – Cyfrowe Zbiory Archiwaliów Trzemeszeńskich. Koleżankom i kolegom z Urzędu Miejskiego Trzemeszna, przychodni Luxmed i Laboratorium Diagnostyka w Trzemesznie oraz  Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie, a także: 

 • Dh Tadeuszowi Tomaszewskiemu – Posłowi na Sejm RP, wiceprezesowi OW Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, wiceprezesowi Głównej Komisji Rewizyjnej Związku i wiceprzewodniczącemu Parlamentarnego  Zespołu Strażaków, – gen. bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi – Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej,
 • Panu Michałowi Zielińskiemu – Wojewodzie  Wielkopolskiemu, 
 • nadbryg. Dariuszowi Matczakowi – Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, 
 • st. bryg. Maciejowi Zdęga – Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • Panu Mariuszowi Mądrowskiemu – etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i członkowi ZOP ZOSP RP w Gnieźnie,
 • Panu Maciejowi Szczepańskiemu – sekretarzowi Powiatu Gnieźnieńskiego, 
 • bryg. Marcie Kacprzyckiej – Komendant Powiatowej PSP w Gnieźnie,
 • mł. bryg. Łukaszowi Michalakowi – zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie, 
 • dh Jackowi Kowalskiemu – prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie i wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 
 • dh Markowi Gotowale. – wiceprezesowi  ZOP ZOSP RP w Gnieźnie i prezesowi ZOMG ZOSP RP w Trzemesznie,
 • dh Marianowi Łukowskiemu – wiceprezesowi ZOP ZOSP RP w Gnieźnie i prezesowi ZOMG ZOSP RP w Witkowie,
 • dh Łukaszowi Koźmie – wiceprezesowi ZOP ZOSP RP w Gnieźnie i prezesowi ZOG ZOSP RP w Mieleszynie,
 • st. bryg. Jackowi Michalakowi – Komendantowi Miejskiemu PSP w Poznaniu, 
 • st. bryg. Mariuszowi Dębskiemu – Komendantowi Powiatowemu PSP w Wągrowcu, 
 • dh Krzysztofowi Kwiecińskiemu – prezesowi OSP w Kruchowie i wiceprezesowi ZOMG ZOSP RP w Trzemesznie oraz Druhom z OSP w Kruchowie,
 • st. bryg. w st. spocz. Waldemarowi Januszowi –  wieloletniemu Komendantowi Rejonowemu i  Powiatowemu PSP w Gnieźnie,
 • dh Janowi Kulpińskiemu – honorowemu wiceprezesowi OP ZOSP RP w Gnieźnie, honorowemu prezesowi OMG ZOSP RP w Czerniejewie i Przewodniczącemu  Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.

Z wyrazami szacunku, Piotr Dzięcielak