Strona główna Różne Oświadczenie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Oświadczenie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

1208
0

30 kwietnia b.r. na łamach portalu opublikowaliśmy artykuł dot. losów trzemeszeńskiego Domu Dziecka. Pisaliśmy o tym |TUTAJ|.

W minioną sobotę otrzymaliśmy w tej sprawie stanowisko Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, podpisane przez Starostę Piotra Gruszczyńsiego.

Publikujemy je poniżej:

„Wskazana kwota w artykule to kwota wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników administracji dwóch domów dziecka w roku 2019. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na samorządy obowiązek utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych 14-osobowych.

Przeprowadzona analiza zakłada funkcjonowanie 3 domów dziecka od roku 2021. W porównaniu do działania domów dziecka jako odrębnych jednostek budżetowych oraz włączenie ich w struktury PCPR daje oszczędność w kwocie 480 tys. zł. w skali roku”.