Strona główna Różne Odpady – nowe stawki opłaty

Odpady – nowe stawki opłaty

6197
0

Zawiadamiam, że od 1 marca 2020 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno i wynosi 20,00 zł od osoby na miesiąc.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku nie dopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. tj. 40,00 zł od osoby na miesiąc.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2020 r. należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Ponadto informujemy, że ustala się zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł od osoby miesięcznie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W celu uzyskania zwolnienia należy ponownie wypełnić deklarację na druku obowiązującym od 1 marca 2020 r. Druk dostępny jest na stronie trzemeszno.pl/deklaracja lub w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pok. nr 1.

Burmistrz Trzemeszna