Strona główna Różne Obwieszczenie Burmistrza Trzemeszna

Obwieszczenie Burmistrza Trzemeszna

1899
0

OBWIESZCZENIE Burmistrza Trzemeszna z dnia 11 września 2023 roku.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Trzemeszna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Trzemeszno ulice: Bolesława Chrobrego, 22 Stycznia 1863 r. , skwer św. Jana Pawła II, al. Jarosława Kazimierza Szymańskiego, al. Odzyskania Niepodległości, Dworcowa, Foluska, Jesionowa, mjr. Władysława Wleklińskiego, pl. Powstańców, Przemysłowa, Składowa, Tadeusza Kościuszki Przedszkole Nr 2 im. „Misia Uszatka”, 

ul. Bolesława Chrobrego 8,  62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic.png

2 Trzemeszno-ulice: Piastowska (numery nieparzyste), Mieszka I, Piastowska (numery parzyste) Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 

62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic.png

3 Trzemeszno-ulice: Długa, Działkowa, Górna, Kalinowa, Kasztanowa, Krańcowa, Marii Konopnickiej, Mogileńska, Ogrodowa, pl. Jana Kilińskiego, pl. św. Wojciecha, Różana, Toruńska, Tumska, Wodna, Żółwia, Bolesława Prusa, Jana Kochanowskiego, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Jasna, Jeziorna, Księdza Profesora Stanisława Kozierowskiego, Kwiatowa, Lipowa, Majora Andrzeja Marchlewicza, Mariana Langiewicza, Mikołaja Kopernika, Majora Mieczysława Palucha, Mikołaja Reja, Modrakowa, Polna, Rybacka, skwer Premiera Jędrzeja Moraczewskiego, Stanisława Drybańskiego, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szkolna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, 

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 18, 

62-240 Trzemeszno

4 Trzemeszno-ulice: Aleksandra Borowskiego, Brzoskwiniowa, Fabryczna, Gnieźnieńska, Jaśminowa, kard. Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Modrzewiowa, Stefana Czarnieckiego, Orchowska, Osiedlowa, Parkowa, Sienna, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Widokowa, Wiśniowa, Władysława Stanisława Reymonta, Wrzosowa, Zielona, Źródełko, Adama Mickiewicza, al. ks. Marcelego Kowalskiego, 1 Maja, gen. Henryka Dąbrowskiego, Pl. Michała Kościeszy Kosmowskiego, św. Ducha, św. Jana, Wiosny Ludów Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Pl. Michała Kościeszy Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic_1.png

5 Sołectwo Kruchowo: Kruchowo; Sołectwo Gołąbki: Gołąbki, Ochodza; Sołectwo Grabowo: Grabowo, Kurzegrzędy; Sołectwo Ławki: Ławki, Ignalin, Powiadacze Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 

62-240 Trzemeszno

6 Sołectwo Duszno: Duszno; Sołectwo Wydartowo: Wydartowo Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 

62-240 Trzemeszno

7 Sołectwo Niewolno: Niewolno, Folusz, Huta Trzemeszeńska, Kierzkowo, Pasieka Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 

62-240 Trzemeszno

8 Sołectwo Kozłowo: Kozłowo, Rudki, Kozłówko; Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic_2.png

9 część Sołectwa Miaty: Brzozówiec, Święte. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Adama Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic_3.png

10 Sołectwo Mijanowo: Mijanowo; Sołectwo Popielewo: Popielewo; Sołectwo Szydłowo: Szydłowo, Szydłowo Drugie; Sołectwo Kamieniec: Kamieniec, Dysiek; Sołectwo Miława: Miława; Sołectwo Ostrowite: Ostrowite, Jerzykowo; Sołectwo Trzemżal: Trzemżal; Sołectwo Płaczkowo: Płaczkowo Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic_2.png

11 Sołectwo Cytrynowo: Cytrynowo, Bystrzyca, Kocin; Sołectwo Lubiń: Lubiń, Lubinek Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Trzemeszno
12 Sołectwo Jastrzębowo: Jastrzębowo, Smolary, Dąbrowa Świetlica Wiejska w Jastrzębowie, Jastrzębowo 37B, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic_4.png

13 Sołectwo Wymysłowo: Wymysłowo Świetlica Wiejska w Wymysłowie, Wymysłowo 105, 62-240 Trzemeszno
14 część Sołectwa Miaty: Miaty. Świetlica Wiejska w Miatach, Miaty 29A, 62-240 Trzemeszno
15 Sołectwo Zieleń: Zieleń, Bieślin Świetlica Wiejska w Zieleniu, Zieleń 72A, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pastedGraphic_4.png

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy: 

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia
2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Trzemeszna najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Trzemeszna

/-/ Krzysztof DEREZIŃSKI

art. promocyjny