Strona główna Różne Obwieszczenie burmistrza Trzemeszna

Obwieszczenie burmistrza Trzemeszna

3430
0

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZEMESZNA z dnia 6 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Trzemeszna przekazuje informację Komisarza Wyborczego w Koninie II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Trzemeszno: Bolesława Chrobrego, 22 Stycznia 1863r. św. Jana Pawła II, al. Jarosława Kazimierza Szymańskiego, Aleja Odzyskania Niepodległości, Dworcowa, Foluska, Jesionowa, mjr Władysława Wleklińskiego, Plac Powstańców, Przemysłowa, Składowa, Tadeusza Kościuszki

Przedszkole Nr 2 im „Misia Uszatka”, ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Trzemeszno: Piastowska (numery nieparzyste) Mieszka I, Piastowska (numery parzyste)

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Trzemeszno: Działkowa, Górna, Kalinowa, Kasztanowa, Krańcowa, Marii Konopnickiej, Mogileńska, Ogrodowa, pl. Jana Kilińskiego, pl. św. Wojciecha, Różana, Toruńska, Tumska, Wodna, Żółwia, Bolesława Prusa, Długa, Jana Kochanowskiego, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Jasna, Jeziorna, Księdza Profesora Stanisława Kozierowskiego, Kwiatowa, Lipowa, Majora Andrzeja Marchlewicza Mariana Langiewicza, Mikołaja Kopernika, Majora Mieczysława Palucha, Mikołaja Reja, Modrakowa, Polna, Rybacka, Skwer Premiera Jędrzeja Moraczewskiego, Stanisława Drybańskiego, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szkolna

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno

4

Trzemeszno: Aleksandra Borowskiego, Brzoskwiniowa, Fabryczna, Gnieźnieńska, Jaśminowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Modrzewiowa, Stefana Czarnieckiego, Orchowska, Osiedlowa, Parkowa, Sienna, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Widokowa, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wrzosowa, Zielona, Źródełko, Adama Mickiewicza, Aleja ks. Marcelego Kowalskiego, 1 Maja, gen. Henryka Dąbrowskiego, pl. Michała Kościeszy Kosmowskiego, Skwer Hipolita Cegielskiego, św. Ducha, św. Jana, Wiosny Ludów

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Sołectwa: Kruchowo, Gołąbki, Grabowo, Jastrzębowo, Ławki

Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo

6

Sołectwa: Duszno, Wydartowo

Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo

7

Sołectwa: Niewolno

Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno

8

Sołectwa: Kozłowo, Wymysłowo

Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Sołectwa: Miaty, Zieleń

Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno

10

Sołectwa: Mijanowo, Popielewo, Szydłowo, Kamieniec, Miława, Ostrowite, Trzemżal

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal

11

Sołectwa: Cytrynowo, Lubiń

Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń

12

Zakład Poprawczy w Trzemesznie

Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Trzemeszna najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Trzemeszna

/-/ Krzysztof Dereziński

 

informacja burmistrza o obwodach głosowania