Strona główna Różne NNW szkolne – 5 pytań o ubezpieczenie ucznia

NNW szkolne – 5 pytań o ubezpieczenie ucznia

520
0

Na początku każdego nowego roku szkolnego rodzice otrzymują w placówkach oświaty propozycję ubezpieczenia dziecka. To NNW szkolne jest grupowym ubezpieczeniu uczniów danej szkoły. Rodzice mogą również indywidualnie nabyć polisę na dziecko. Podpowiadamy, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę przy wyborze ochrony dla pociechy!

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest ubezpieczenie NNW szkolne, czy jest ono obowiązkowe, jaki ma zakres, czy działa tylko w placówce oświaty oraz od czego zależy wysokość odszkodowania, które można otrzymać za wypadek.

Czym jest ubezpieczenie NNW szkolne?

NNW szkolne – opis warunków ochrony u wybranych ubezpieczycieli znajdziesz na https://mubi.pl/nnw-szkolne/ – to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyciel zapewnia świadczenia, gdy dziecko dozna urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poważnie zachoruje.

W ramach NNW szkolnego ubezpieczyciel może pokryć koszty:

 • hospitalizacji,
 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 • rehabilitacji,
 • operacji plastycznych,
 • psychologa,
 • odbudowy stomatologicznej,
 • opieki pielęgniarskiej i lekarskiej w domu,
 • nauczania w domu.

Rodzaj i warunki świadczeń oferowanych w ramach NNW szkolnego różnią się u poszczególnych ubezpieczycieli. Zależą także od wybranego wariantu ochrony – przeważnie firmy oferują kilka różnych pakietów.

Czy rodzice muszą ubezpieczyć dziecko w szkole?

Wprawdzie na początku roku szkolnego rodzice otrzymują informacje o ofercie ubezpieczenia dziecka w placówce oświatowej, ale należy pamiętać, że jest jedynie możliwość, a nie obowiązek. Mogą oni zrezygnować z ochrony prezentowanej w szkole i wykupić NNW szkolne indywidualnie, tylko dla swojego dziecka.

Ubezpieczenie NNW oferowane w szkołach jest grupowe. Często kosztuje niewiele, co z jednej strony jest plusem, bo pozwala rodzicom za niewielkie pieniądze zapewnić ochronę ubezpieczeniową dzieciom, a z drugiej strony najtańsze NNW to zawsze pakiet podstawowy. Dzięki indywidualnemu wyborowi ubezpieczenia rodzice mogą wybrać rozszerzoną ochronę dziecka, choć oczywiście zapłacą za nią nieco więcej.

Jaki zakres ochrony ma NNW szkolne?

Wcześniej wspomnieliśmy, że NNW szkolne zapewnia wsparcie finansowe, gdy dojdzie do wypadku objętego ochroną, a więc uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci dziecka. Takie zdarzenie musi być niezależne od woli dziecka, a także od jego stanu zdrowia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków szkolne zapewnia nie tylko odszkodowanie, ale także usługi assistance. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczyciel może pokryć koszty:

 • transportu medycznego ze szpitala do domu,
 • lekcji w miejscu zamieszkania,
 • wizyt lekarzy i pielęgniarek,
 • zakupu i dostawy leków.

Jeśli do wypadku doszło przed wycieczką szkolną, która została opłacona, a dziecko nie może na nią pojechać, to ubezpieczyciel może zwrócić jej koszty.

Czy NNW szkolne działa tylko w szkole?

Ubezpieczenie szkolne dedykowane jest uczniom szkół podstawywych, średnich, a także dzieciom w żłobkach i przedszkolach. Co ciekawe, może z niego skorzystać także student do 26. roku życia – w tym przypadku ubezpieczenie w zależności od ubezpieczyciela może dotyczyć tylko studentów studiów dziennych. A czy NNW działa tylko w placówkach oświaty?

Ubezpieczenie NNW szkolne obejmuje ochroną zarówno placówki oświaty, takie jak żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnia, ale także inne miejsca. Ubezpieczony otrzyma świadczenia, gdy dojdzie do wypadku w drodze i z placówki, na placu zabaw, podczas wakacyjnego wyjazdu czy kolonii – wylicza Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Dodatkowo ubezpieczenie szkolne może obejmować uprawianie sportów, które są określone w umowie – dotyczy to także wyczynowego uprawiania na zajęciach szkolnych, klubach czy obozach sportowych. Działa także podczas wakacji, o czym przeczytasz na https://mubi.pl/ubezpieczenie-dziecka-na-wyjazd/.

Od czego zależy wysokość odszkodowania z NNW szkolnego?

Wysokość odszkodowania z NNW szkolnego zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia. Co to takiego jest? Można powiedzieć, że to kwota, która określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli tyle, ile maksymalnie może wynieść odszkodowanie. Prześledźmy to na przykładzie.

Odszkodowanie z NNW przyznawane jest w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Jeśli dziecko na przykład straci palec dłoni, to ubezpieczyciele wskazują, że za taki wypadek należy się 5% sumy ubezpieczenia. I tak w przypadku wykupienia ubezpieczenia NNW z sumą 10 000 zł odszkodowanie wyniesie 500 zł, a gdyby suma była dużo wyższa, np. 100 000 zł, to przyznane odszkodowanie miałoby wartość 5000 zł.

Jeśli chodzi o inne świadczenia, to ubezpieczyciele określają kwoty, do których udzielają wsparcia – na przykład 500 zł w przypadku pomocy psychologicznej. Dlatego zawsze przed wyborem NNW szkolnego warto zapoznać się z warunkami umowy, a więc zakresem ochrony, sumami i wyłączeniami odpowiedzialności.

materiał partnera