Strona główna Różne Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

5745
0

Hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi i obiektów mieszkalnych, wykorzystywane są do poboru wody, do gaszenia pożarów, zaopatrzenia wodnego pojazdów straży i powinny być użytkowane do celów przeciwpożarowych lub za zgodą ich właściciela Gminy Trzemeszno i pod nadzorem operatora sieci Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.

1

Niestety, w ostatnich dniach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania, Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o., odnotowuje wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, sytuacja ta dotyczy szczególnie miejscowości Kruchowo, Wydartowo, Gołąbki, Jastrzębowo, Duszno. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody.

Na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy naszych usług, a kradzież wody z hydrantów jest dla nich bardzo uciążliwa. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. W efekcie niskie ciśnienie w sieci wodociągowej może powodować uszkodzenie kosztownych urządzeń będących w posiadaniu naszych klientów np. piece centralnego ogrzewania.

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony (otwarty/cieknący) hydrant może stać się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Uszkodzony hydrant
Uszkodzony hydrant

W trosce o klientów REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. w sposób stanowczy stara się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Oprócz rutynowych prac nasza Spółka prowadzi działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody. Wszystkie działania Spółki zostały uzgodnione z Ochotnicza Strażą Pożarną i nie powodują utrudnień w poborze wody w przypadku gaszenia pożaru. Podjęte przez spółkę działania przestawiono poniżej:

  • Pracownicy sieci wodociągowej firmy REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. kontrolują miejsca potencjalnych kradzieży. Namierzyli już kilka hydrantów, z których prawdopodobnie kradziono wodę. Dotychczas nikt nie został przyłapany na kradzieży, jednak odbyto kilka rozmów ostrzegawczych. Nasi pracownicy sprawdzają również sygnały od mieszkańców wykonując tzw. kontrole interwencyjne.
  • W celu kontroli stanu technicznego hydranty poddawane są zabiegom konserwacyjnym i naprawczym z jednoczesnym przeglądem stanu technicznego – zgodnie z rocznym harmonogramem. Wszystkie niesprawne urządzenia są naprawiane i konserwowane, w kolejności uzależnionej od stopnia ich ważności dla straży pożarnej oraz możliwości Spółki. Zaplanowane przeglądy stanu technicznego umożliwiają również stwierdzenie czy w danym miejscu dochodziło do nielegalnego poboru wody.
  • Przeprowadzana jest również akcja informacyjna w postaci etykietowania hydrantów, gdzie przedstawione zostały podstawowe informacje o ich przeznaczeniu oraz karach za nielegalny pobór wody.
  • Na hydrantach montowane są zabezpieczenia przed kradzieżą wody, uniemożliwiające pobór wody przez osoby do tego nieuprawnione. Jedynie pracownicy spółki i straż pożarna ma możliwość zdejmowania zabezpieczeń. Zabezpieczenia hydrantowe posiadają zamontowane plomby, które stanowią formę weryfikacji nienaruszalności zabezpieczeń.
Hydrant zabezpieczony przez RAT
Hydrant zabezpieczony przez RAT
Etykieta umieszczona na hydrancie
Etykieta umieszczona na hydrancie
  • W celu udostępnienia naszym klientom możliwości legalnego poboru wody z hydrantu oferujemy zainteresowanym osobom wodomierze hydrantowe. Umożliwiają one opomiarowany pobór wody z hydrantu pod nadzorem i kontrolą Spółki, zapewniając pobór wody w okresie niskich rozbiorów i bez niedogodności dla innych użytkowników. Rozliczenie za zużytą wodę odbywa się na podstawie umowy zawieranej z RAT.
Wodomierz hydrantowy
Wodomierz hydrantowy
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców gminy REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. inwestuje w hydranty uznane przez OSP w Trzemesznie, jako strategiczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie został zamontowany jeden z nich w miejscowości Kruchowo. Spółka sukcesywnie będzie inwestowała w takie urządzenia zgodnie z opracowanym razem z Strażą Pożarną: „Planem działań gwarantujących dostawy wody dla OSP w granicach gminy Trzemeszno”.
Strona tytułowa planu działań
Strona tytułowa planu działań
  • W celu podniesienia świadomości społecznej o istocie sieci hydrantowej i konieczności zachowania jej w dobrym stanie technicznym, przeprowadzimy cykl spotkań i konsultacji społecznych na terenie Gminy. Spotkania będą miały na celu uzmysłowienie mieszkańcom, że dbałość o hydranty i ich dobry stan techniczny to również dbałość o ich bezpieczeństwo.

Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) spółka musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług, a także koszty produkcji kradzionej wody. Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględniane podczas kalkulowania ceny wody, więc właściwie za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni. Gdyby przypadki nielegalnego poboru nie występowały, wszyscy klienci korzystaliby z niższych cen.

By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu, prosimy o niezwłoczną informację na numer (61) 415 43 02 o takich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder kradzieży z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł. Za nielegalne korzystanie wody z hydrantu Spółka wszczynać będzie postępowania karne.

Pragniemy również podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieżach wody, nawet te nocne. Świadomość wśród naszego społeczeństwa stale rośnie, a uczciwi odbiorcy naszych usług wiedzą, że nielegalne działania innych, odbijają się nie tylko na świadczonych przez nas usługach, lecz również na cenach.

(art. prom.)