Strona główna Różne Nauczanie hybrydowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

Nauczanie hybrydowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

4176
0

Uczelnie przygotowują się do rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 wprowadzając nowe zasady kształcenia. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium poinformowała o wprowadzeniu nauczania hybrydowego dla studentów wszystkich roczników. Na czym będzie polegać ta forma edukacji?

Studenci świetnie radzą sobie z nowoczesnymi technologiami i bardzo dobrze ocenili zdalne nauczanie prowadzone w letnim semestrze roku akademickiego 2019/2020, jednak to nie jest to system bez wad. Nowa rzeczywistość była trudna dla studentów, jak i wykładowców. Studenci zostali pozbawieni szansy bezpośredniego kontaktu z nauczycielami akademickimi, a ich obrony i egzaminy odbywały się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego lub online.

Nauczanie hybrydowe jest mieszaną formą kształcenia, która łączy zarówno tradycyjne metody nauki z zajęciami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to najlepsze rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko zachorowań i równocześnie daje szanse na powrót do tradycyjnego kształcenia.

Jak w praktyce będzie wyglądać nauka studentów w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium? Wszystkie zajęcia na każdym roku studiów odbywać się będą właśnie w formie hybrydowej, czyli połączeniu nauczania w formie tradycyjnej (w budynkach uczelni z obowiązkiem zachowania wszelkich zasad reżimu sanitarnego wynikających z wytycznych GIS), a także nauczania zdalnego z wykorzystaniem wybranych platform i narzędzi cyfrowych, które najlepiej sprawdziły się podczas nauczania online w poprzednim roku akademickim (od marca do czerwca 2020r.) Stacjonarnie odbywać się będą zajęcia warsztatowe i laboratoria. Na żywo transmitowana będzie część wykładów, a część planowana jest również w siedzibie uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustali dziekan wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne, bezpieczeństwo nauczycieli akademickich i studentów.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz trudności z jakimi borykali się tegoroczni maturzyści podczas egzaminu dojrzałości, Władze Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium zdecydowały o przedłużonej rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną

E-rekrutacja