Strona główna Artykuł partnera Magazyny o podwyższonej ognioodporności – co warto o nich wiedzieć?

Magazyny o podwyższonej ognioodporności – co warto o nich wiedzieć?

1184
0

Wielu deweloperów w ostatnich latach podejmuje się budowy magazynów, które mają mieć podwyższoną ognioodporność. Jeszcze jakiś czas temu stanowił one wyjątki na rynku magazynowym, ale w obecnych czasach stają się one standardem. Wynika to przede wszystkim z dużego zapotrzebowania na takie konstrukcje ze strony klientów. Jakie warunki muszą spełniać magazyny o podwyższonej ognioodporności? Co warto o nich wiedzieć?

Czym są magazyny o podwyższonej ognioodporności?

Odporność na działanie ognia może dotyczyć konstrukcji budynku albo jego poszczególnych elementów. Materiały użyte do budowy magazynu muszą spełniać określone przez prawo normy. Nie można jednak oczekiwać, że budynek będzie całkowicie niepodatny na działanie ognia, jednak będzie on potrafił skutecznie go zahamować i zminimalizować jego niszczycielskie działanie. To wystarczy do tego, aby ochronić przechowywane towary i na czas zareagować na powstałe zagrożenie. Dlatego też badanie odporności ogniowej określa między innymi czas, przez który magazyn musi zachować swoją odporność.

Podwyższona ognioodporność w magazynach to standard

Zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego, budynki i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, by ograniczały możliwość powstania pożaru. Powinny jednak zachować swoje właściwości, nawet gdyby do pożaru doszło.

Poza wspomnianym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się pożaru, należy również dodać, że magazyny powinny w trakcie wystąpienia zagrożenia utrzymywać wszystkie parametry nośności. Na to, jak długo dany obiekt ma możliwość bronienia się przed ogniem mają wpływ trzy główne parametry -R, E, I.

REI to trzy kryteria, na podstawie których ustala się odporność ogniową elementów budynku:

  • R – oznacza nośność ogniową – jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną. Dzieje się tak na skutek uszkodzeń mechanicznych, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń.
  • E – oznacza szczelność ogniową – jest to stan, w którym element przestaje spełniać swoje funkcje oddzielające, np. z powodu pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji.
  • I – oznacza izolacyjność ogniową – jest to stan, w którym przestaje spełniać swoje funkcje oddzielenia wskutek przekroczenia granicznej temperatury na powierzchni nienagrzewanej.

W zależności od zachowania przedstawionych powyżej parametrów odporności ogniowej w czasie wyrażonym w minutach, wyróżnić można kilka klas ognioodporności elementów budynku. W przypadku elementów nośnych są to klasy R czas, RE czas i REI czas. Każda z nich wyraża konwencjonalny przedział czasu, w jakim dotrzymywane są kryteria nośności ogniowej (R), nośności ogniowej i szczelności ogniowej (RE) i nośności ogniowej, szczelności ogniowej oraz izolacyjności ogniowej (REI).

W przypadku elementów nienośnych wyróżnia się klasy E czas i EI czas. Pierwsza klasa wyraża przedział czasu, w którym dotrzymywana są kryteria szczelności ogniowej, z kolei druga wyraża czas, w jakim dotrzymywane są kryteria szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej.

Więcej informacji i aktualności z branży magazynowej znajdziesz na https://panattonieurope.com/pl-pl

artykuł partnera