Strona główna Różne Komunikat Burmistrza

Komunikat Burmistrza

3276
0

Komunikat Burmistrza Trzemeszna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna (w części położonej przy ulicy Gnieźnieńskiej) oraz uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Miaty gm. Trzemeszno (obejmującej między innymi teren istniejącego składowiska odpadów oraz teren gospodarstwa rolnego prowadzącego fermę norek).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz kierując się troską w zakresie poprawy polityki informacyjnej Gminy Trzemeszno, pragnę zawiadomić, że w dniu 23 stycznia 2019 r. na połączonych Komisjach Rady Miejskiej a następnie na Sesji Rady Miejskiej będą poruszane zagadnienia związane z:

– uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Miaty w wyżej podanym zakresie terenowym;
– przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna (obejmującej teren przy ulicy Gnieźnieńskiej) związanej z polityką inwestycyjną firmy PAROC Polska sp. z o.o.

Obrady Komisji Rady Miejskiej, w tych sprawach, rozpoczną się w auli Szkoły Podstawowej nr 1, w Trzemesznie przy ulicy Śniadeckich 18 w dniu 23 stycznia 2019 r., o godz. 9:00 a Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Trzemeszna, dotycząca tej tematyki, rozpocznie się także w auli Szkoły Podstawowej nr 1, w Trzemesznie przy ulicy Śniadeckich 18 w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 13:00.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno, zainteresowanych tą tematyką, do czynnego udziału w obradach Komisji Rady Miejskiej a następnie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Z up. B U R M I S T R Z A
Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

art. prom.