Strona główna Różne Ja w Internecie

Ja w Internecie

3839
0

„Ja w Internecie” – czyli jak mieszkańcy gminy Trzemeszno bezpiecznie, mądrze, legalnie doganiają Europę.

Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii Europejskiej. Czas to zmienić!

Urząd Miejski Trzemeszna we współpracy z Fundacją Legalna Kultura zrealizował programu „Ja w internecie”. Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców było zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.

Istotnym elementem szkoleń było przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Gmina Trzemeszno otrzymała grant w wysokości 33 600 złotych, w programie nie był wymagany wkład własny, a dla mieszkańców szkolenia były bezpłatne.

W szkoleniach zorganizowanych w gminie Trzemeszno mogli uczestniczyć dorośli od 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia dostosowane były do stopnia wiedzy uczestników.

W sześciu 2-dniowych szkoleniach (2 x 6 godz.) udział wzięły 54 osoby, które skorzystały z następujących modułów:
1) Działam w mediach społecznościowych
2) Moje finanse i transakcje w sieci
3) Rolnik w sieci
4) Tworzę własną stronę internetową (blog)

Każdy z uczestników otrzymał niezbędne artykuły papiernicze, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zapewniony został catering podczas szkoleń. W ramach projektu zakupiono również 10 szt. laptopów, które po jego zakończeniu zostaną przekazane szkołom, które udostępniły swoje sale do przeprowadzenia szkoleń.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie projektu byli pracownicy Urzędu Miejskiego Trzemeszna – Edyta Kubiak oraz Adrian Wojtczak.

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.