Strona główna Różne Informacja burmistrza Trzemeszna

Informacja burmistrza Trzemeszna

4222
0

Uprzejmie informuję, że w związku z zapisem zawartym w art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 maja 2016 r., o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie ma obecnie możliwości wydania warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej dla inwestycji dotyczących zabudowy mieszkaniowej w terenach położonych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotna wysokość od turbin wiatrowych.

Ograniczenie to dotyczy zarówno budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, jak również zabudowy zagrodowej związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i określenie w tych planach terenów przewidzianych dla tego rodzaju inwestycji. Gminy mogą to zrobić w terminie do 15 lipca 2022 roku. Gmina Trzemeszno przystąpiła w czerwcu br. do sporządzenia takich planów. Są to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Jastrzębowo oraz Kozłowo
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Niewolno, Cytrynowo, Lubiń, oraz Wydartowo
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Ostrowite, Zieleń oraz Trzemżal
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Pasieka, Niewolno, Kruchowo oraz Rudki
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi: Wydartowo i Lubiń

Do 13 listopada br. wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej gminy, planujący jakiekolwiek inwestycje w zakresie obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi tj. budynków letniskowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy też budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych powinni w tej sprawie złożyć wniosek do Burmistrza Trzemeszno o przeznaczenie terenu pod takie inwestycje. Do wniosku należy dołączyć jakąkolwiek mapę, na której zostanie określony zakres terenów do uwzględnienia w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego.

Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami mapowymi, określające teren objęty tymi planami można pobrać |TUTAJ|.

Osobą właściwą do kontaktu w tej sprawie w Urzędzie miejskim Trzemeszna jest insp. d.s. gospodarki przestrzennej Pan Józef Tarnowski. Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie można uzyskać pod telefonem 614154306 lub 667737042.