Strona główna Różne Grzegorz Grzegorek – kandydat do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Grzegorz Grzegorek – kandydat do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2174
0

Grzegorz Grzegorek – kandydat do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Grzegorz Grzegorek – kandydat do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego KKW Lewica.

Lista nr 4, pozycja nr 5.

MĄDRZE – ZDROWO – BEZPIECZNIE

EDUKACJA:

Za ważne uznaję wspieranie naszej edukacji lokalnej opartej na tolerancji, wolności wyboru, zdrowym stylu życia  i kształtowaniu postaw obywatelskich we współdziałaniu z rodzicami i młodzieżą.

W obszarze edukacji chcę wspierać:

 1. Wzmacnianie kształcenia ogólnego, zawodowego na poziomie branżowym i technikum
 2. Tworzenie, we współpracy z uczelniami wyższymi, sprofilowanego pomostu edukacyjnego
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze psychologa w każdej szkole
 4. Znoszenie barier przestrzennych oraz wzmacnianie programowo szkolnictwa specjalnego
 5. Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu

ZDROWIE:

W tym zakresie zamierzam: 

 1. Dążyć do utworzenia na szczeblu powiatu poradni zdrowia psychicznego, poradni chirurgii dziecięcej, poradni medycyny sportowej oraz stworzenie Centrum Zdrowia 75+
 2. Czynić starania, w celu pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wraz ze Szkołą Podstawową nr 2, dofinansowania na budowę kompleksu sportowego
 3. Uczestniczyć w  projektach wspierających  aktywność ruchową dzieci i młodzieży (walka z nadwagą) m.in. poprzez „sportowe granty”

BEZPIECZEŃSTWO:

Jako radny powiatowy będę:

 1. Wspierać zakup sprzętu i umundurowania dla OSP oraz Społecznej  Straży Rybackiej
 2. Dążyć do  modernizacji dróg  powiatowych oraz budowy nowych   chodników i ścieżek rowerowych z udziałem środków rządowych i europejskich (np. do Lubinia, Zielenia, Miat, Wymysłowa)
 3. Promować świadomość ekologiczną społeczeństwa i odnawialnych źródeł energii

z wyrazami szacunku, Grzegorz Grzegorek

Materiał sfinansowany ze środków KKW Lewica