Strona główna Różne Dajmy sobie szansę na lepsze… byle jakie już było. Zagłosuj na Renatę...

Dajmy sobie szansę na lepsze… byle jakie już było. Zagłosuj na Renatę Wendowski

2000
0

Dajmy sobie szansę na lepsze… byle jakie już było. Zagłosuj na Renatę Wendowski.

Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy gminy Trzemeszno.

Gmina to wspólnota samorządowa, a do jej zadań należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – czyli jej Mieszkanek i Mieszkańców. Zarządzanie gminą to duże wyzwanie, jednak decydując się kandydować nastanowisko burmistrza gminy Trzemeszno chciałabym je podjąć we współpracy z Państwem.

Nazywam się Renata Wendowski, jestem mieszkanką gminy Trzemeszno od sześciu lat jednak Wielkopolanką od urodzenia. Z wykształcenia jestem ekonomistką z doświadczeniem w pracy korporacyjnej oraz na stanowiskach kierowniczych w bankowości i ubezpieczeniach. Obecnie pracuję w jednym z poznańskich biur rachunkowych. Wcześniej przez ponad piętnaście lat mojego pobytu w Danii prowadziłam firmę w branży budowlanej. Mieszkając za granicą miałam okazję dostrzec ciekawe rozwiązania spraw, z którymi mierzy się społeczność lokalna, szczególnie w szybko zmieniającej się sytuacji demograficznej. Podobne rozwiązania chciałabym aby były dostępne i u nas.

W niezmiernie dla mnie ważnej pracy sołtyski sołectwa Ostrowite-Jerzykowo miałam przyjemność pracy z ludźmi zaangażowanymi w działania integrujące lokalną społeczność i starających się rozwiązywać istotne dla społeczności wiejskiej problemy społeczne oraz infrastrukturalne. Byłam członkinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie oraz współzałożycielką Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowitem.

Wspólnie z komitetem wyborczym, uwzględniając uwagi i sugestie Mieszkanek i Mieszkańców poruszane podczas moich spotkań wyborczych w gminie, proponujemy realizację działań w poniższych obszarach.

Infrastruktura i bezpieczeństwo:

 • rozbudowa, budowa i remonty chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych uwzględniających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, rodziny/opiekunowie z dziećmi) – budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku granicy z sąsiednimi gminami, szczególnie wzdłuż niebezpiecznej drogi nr 15,
 • modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie, rozbudowa monitoringu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w gminie, szczególnie wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w mieście,
 • remonty i budowa/rozbudowa dróg gminnych zgodnie z harmonogramem przygotowanym w nowym roku budżetowym oraz na okres całej kadencji,
 • współpraca na rzecz rozwoju budownictwa społecznego,
 • dostępność sieci światłowodowej,
 • poprawa ogólnej estetyki przestrzeni miejskiej i wiejskiej (m.in. dbanie o zieleń, sprzątanie zaśmieconych miejsc, monitorowanie w zakresie uporczywego zaśmiecania, poprawa schludności i estetyki miejsc składowania śmieci).

Usługi społeczne:

 • usługi dla osób z niepełnosprawnościami np. usługi asystenckie, opieka wytchnieniowa, usługi fizjoterapeutyczne w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • usługi dla osób starszych np. usługa transportowa „od drzwi do drzwi”, wsparcia opiekunów osób zależnych, usługi fizjoterapeutyczne, usługi sąsiedzkie, usługi neurologopedyczne i psychologiczne,
 • usługi dla dzieci i młodzieży np. usługi wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, profilaktyki zagrożeń, przeciwdziałania przemocy, usługi wsparcia żłobkowego i przedszkolnego, placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży,
 • profilaktyka zdrowotna i rozwój usług w tym zakresie szczególnie na terenach wiejskich.

Aktywizacja społeczna i obywatelska:

 • konsultacje społeczne/dialog społeczny – to skuteczne i z powodzeniem stosowane narzędzia żeby dowiedzieć się co sądzą Mieszkanki i Mieszkańcy w ważnych sprawach dotyczących gminy,
 • budżet obywatelski – partycypacyjny sposób wpływu na działania realizowane w gminie,
 • powołanie młodzieżowej rady miejskiej. Wspólnie z radą seniorów i radą sołtysów to istotny głos doradczy burmistrza,
 • stworzenie centrum organizacji pozarządowych wspierające ich działania, w którym będzie można uzyskać pomoc np. przy opracowywaniu projektów, prowadzenia szkoleń, również będzie to miejsce, w którym organizacje będą miały przestrzeń dla swoich działań, a także miejsce świadczenia usług dla ludności np. porady prawne, szkolenia dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, pomoc przy wypełnianiu wniosków.

Kultura i edukacja:

 • stworzenie centrum kultury łączące działania kulturalne, biblioteczne oraz edukacyjne (podobne przedsięwzięcia funkcjonują np. w Wieleniu, Głuchołazach i Krobi),
 • „Mały Kopernik” czyli miejsce popularyzacji nauki przez doświadczenie (podobne przedsięwzięcia już funkcjonują np. w Krobi),
 • współpraca z wiodącymi muzeami w Polsce w celu możliwości realizacji wystaw swoich zbiorów,
 • stworzenie multimedialnego muzeum historii miasta i gminy,
 • wsparcie działań pielęgnujących pamięć i miejsca historycznie ważne dla gminy,
 • promocja i wspieranie wolontariatu,

Aktywny wypoczynek i rekreacja:

 • zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne jeziora Popielewskiego nawiązujące do koncepcji proponowanej niegdyś w programie rozwoju lokalnego (istotne jest tu uporządkowanie kwestii formalno-prawnych wokół jeziora),
 • stworzenie miejsca wypoczynku przy jeziorze Kościelnym – budowa spacerowej kładki pełniącej funkcję mola z miejscami do odpoczynku, wędkowania czy wypożyczania np. rowerów wodnych oraz imprez plenerowych np. kino letnie, a także w sołectwach mających ku temu uwarunkowania i potrzeby,
 • budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej (w tym np. ściana wspinaczkowa, tor rowerowy „pumptrack”, rozbudowa skateparku).

Urząd:

 • zwiększanie dostępności e-usług,
 • wydzielenie referatu dedykowanemu pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych,
 • dbanie o minimalny czas rozpatrywania spraw i każdorazowe udzielanie odpowiedzi.

Zachęcam Państwa do udziału w wyborach i oddania głosu na moją kandydaturę oraz kandydatki i kandydata na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Renaty Wendowski. Szanując również estetykę przestrzeni publicznej w większym stopniu niż na banerach zachęcam do współpracy i zadawania pytań na moim profilu facebookowym: Renata Wendowski Wybory Samorządowe 2024.

Osoby ceniące sobie kontakt bezpośredni zapraszam do udziału w spotkaniach wyborczych w dniach 21 i 25 marca br. i 4 kwietnia br. w Domu Kultury o godz. 18:30 oraz 5 kwietnia br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzemesznie od godz.18:00. Zapraszam na spotkanie.

artykuł sfinansowany ze środków KWW Sołectw G. Trzemeszno Renaty Wendowski