Archiwum kategorii: Polityka


provident
fitnesstrzemeszno
pwsz

Sławomir Peno z poparciem PiS

W poniedziałek odbyła się wspólna konferencja prasowa kandydatów “Ponad Podziałami” i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Oba te komitety idą do wyborów oddzielnie, ale zamierzają współpracować – zarówno w kampanii wyborczej, jak i po wyborach.

Śmieci zagrożeniem dla budżetu

Opłata jaką ponosimy za wywóz śmieci nie pokrywa kosztów, które ponosi gmina za gospodarowanie odpadami. Taką informację przekazał burmistrz Krzysztof Dereziński na niedawnych obradach komisji Rady Miejskiej.

Czterech kandydatów na burmistrza

Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W naszej gminie zgłoszono do tej pory czterech kandydatów.

Obwieszczenie Burmistrza Trzemeszna z dnia 18 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Trzemeszna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Kandydaci do Rady Powiatu

Wczoraj opublikowaliśmy nazwiska osób ubiegających się o miejsca w Radzie Miejskiej. Dziś czas na powiat. W wyborach do Rady Powiatu nasza gmina stanowi okręg nr 3, z którego wybierzemy trzech radnych. O mandat radnego powiatowego ubiega się 23 kandydatów z 5 komitetów wyborczych.

Znamy kandydatów na radnych

Wczoraj upłynął termin zgłaszania kandydatów na radnych w tegorocznych wyborach samorządowych. W naszej gminie wybierać będziemy 15 radnych w 15 jednomandatowych okręgach. Poniżej przedstawiamy numery okręgów i przypisane do nich ulice oraz sołectwa.

Zebranie mieszkańców osiedla nr 1

24 września o godzinie 17:00 w przedszkolu nr 2 w Trzemesznie (ul Chrobrego 8) odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Trzemesznie. Na obrady zaprasza przewodniczący Ryszard Dembiński.

Burmistrz przeprosi za “słomę w butach”

Krzysztof Dereziński ma przeprosić Marka Walczaka za naruszenie jego dóbr osobistych. Tak zdecydował Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Wyrok jest prawomocny.

Obwieszczenie Burmistrza Trzemeszna

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie w wyborach do Rady Miejskiej Trzemeszna, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gorąco wokół pieców

Wczoraj Rada Miejska na nadzwyczajnej sesji przyjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków dofinansowania przez gminę wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Przypomnijmy – w budżecie na rok bieżący zaplanowano na ten cel 24000 zł. Dotacja ma pokryć zakup nowego kotła (nie może być jednak większa niż 2000 zł).

Przychodnia pozostanie przychodnią?

Na skutek interpelacji i zapytań radnych, burmistrz Krzysztof Dereziński zmienił plany co do wydzierżawienia pomieszczeń po NZOZ “Zdrowie”. Przypomnijmy, że kwestia ta była przedmiotem zapytań na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Absolutorium bez rozstrzygnięcia

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu rozpatrywało sprawę ważności uchwały dotyczącej absolutorium dla burmistrza Trzemeszna. O wątpliwościach prawnych w tej sprawie pisaliśmy już |TUTAJ|. Kolegium podtrzymało wcześniejsze stanowisko izby, stwierdzające nieważność uchwały absolutoryjnej z powodu naruszenia prawa.

Sławomir Kupś dyrektorem SP nr 2

Dziś rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. Kandydatem, który uzyskał najwięcej punktów okazał się Sławomir Kupś – dotychczasowy dyrektor trzemeszeńskiego gimnazjum.

Rodzice z Trzemżala na sesji RM

Grupa rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Trzemżalu gościła na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Apelowali do burmistrza o odstąpienie od pomysłu podziału klasy, do której uczęszczają ich dzieci. O konflikcie na tle podziału klasy pisaliśmy |TUTAJ|.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado