Archiwum kategorii: Polityka


provident
fitnesstrzemeszno
pwsz

Przekształcenie TPK – komisja zakończyła prace

Wczoraj odbyło się ostatnie posiedzenie komisji, powołanej przez Radę Miejską w celu sprawdzenia procesu przekształcenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Ustalenia radnych zawarte są w opracowanym na tę okoliczność raporcie.

Przeciw absolutorium dla burmistrza

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest przeciw udzieleniu absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Derezińskiemu. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na sesji 27 czerwca.

Zniknie problem szambiarek?

Gmina Trzemeszno zamierza przystąpić do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Szkołą Podstawową nr 1, pomiędzy drogą prowadzącą do oczyszczalni ścieków i ulicą Kochanowskiego. Główny cel tych zmian to stworzenie możliwości zagospodarowania terenu za szkołą na cele oświatowe i sportowe, a na pozostałym obszarze pod budownictwo jednorodzinne.

Gmina kupi działki od parafii

Gmina Trzemeszno zamierza kupić dwie działki należące do trzemeszeńskiej parafii, położone na terenie miasta. Jak poinformował wiceburmistrz Dariusz Jankowski na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, będzie to usankcjonowanie własności dwóch działek, które są od wielu lat użytkowane przez gminę.

Podwyżki dla sołtysów – radni niezdecydowani

Burmistrz Krzysztof Dereziński przekazał Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie podwyższenia diet sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich.

Nina Strzelecka sekretarzem Urzędu Miejskiego

Od wczoraj sekretarzem Urzędu Miejskiego Trzemeszna jest Nina Strzelecka. Zastąpiła na tym stanowisku Edytę Kubiak, która niedawno złożyła rezygnację. Nowa pani sekretarz była do tej pory zastępcą kierownika referatu organizacyjnego, zajmowała się głównie sprawami kadrowymi.

Kocin zapomniany nawet w Dzień Zwycięstwa

Dziś Narodowy Dzień Zwycięstwa. W naszej gminie uroczystości rozpoczęło posiedzenie Gminnego Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa w świetlicy wiejskiej w Niewolnie. Po zakończeniu obrad uczestnicy zwiedzili Izbę Pamięci im. Henryka Wrzeszczyńskiego, a następnie udali się do miejsc pamięci narodowej.

“Ekologiczna” sesja Rady Miejskiej

W ubiegłą środę odbyła się sesja Rady Miejskiej poświęcona tematom związanym z szeroko pojętą ochroną środowiska. Uczestniczył w niej poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata.

Edyta Kubiak rezygnuje ze stanowiska

Edyta Kubiak zwróciła się do burmistrza Krzysztofa Derezińskiego o zwolnienie jej z funkcji sekretarza gminy. Chce zajmować się sprawami, które załatwiała przed powołaniem jej na to stanowisko, czyli promocją.

Okręgi wyborcze po staremu?

Komisarz Wyborczy w Koninie Paweł Myśliński zakwestionował uchwałę trzemeszeńskiej Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Uznał ją za niezgodną z prawem.

Alumnat bezpłatnie wydzierżawiony gminie

Sporo emocji wywołał w ostatnim czasie temat ewentualnego zakupu przez gminę budynku zabytkowego alumnatu. Jak się okazuje, sprawa została niedawno załatwiona w zupełnie inny sposób.

Władza wysłuchała mieszkańców

Mieszkańców ulic bezpośrednio przylegających do Szkoły Podstawowej nr 1 zaniepokoiły plany gminy w sprawie organizacji ruchu drogowego w tym rejonie. Według zamierzeń samorządu autobusy dowożące dzieci miały wjeżdżać w wąską uliczkę wzdłuż płotu szkoły, dojeżdżać do głównego wejścia i tam skręcać w lewo w kierunku ulicy Kopernika.

Zbadają proces przekształcenia TPK

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni powołali komisję do zbadania prawidłowości przekształcenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Przypomnijmy, że pomysłodawcą powołania komisji był mieszkaniec Trzemeszna Maciej Woźniak.

Bitwa o okręgi wyborcze

Od ostatnich wyborów samorządowych obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Zmiana ta spowodowała konieczność podziału gminy na 15 okręgów – tyle samo ilu radnych zasiada w Radzie Miejskiej. Nowy podział nie spodobał się szczególnie mieszkańcom Niewolna.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado