Archiwum kategorii: Polityka

fitnesstrzemeszno

Placówka Wsparcia Dziennego do likwidacji?

pwd

Ośmiu radnych Rady Miejskiej złożyło wniosek o likwidację Placówki Wsparcia Dziennego i powołanie w jej miejsce świetlicy socjoterapeutycznej. Wnioskodawcy zwracają uwagę na fakt, że zespół powołany przez burmistrza do przeprowadzenia kontroli w placówce do dzisiaj nie zakończył swych prac.

Sprawa pomówień umorzona

clause-2546124_1280

W czerwcu opublikowaliśmy artykuł pt. ”Placówka Wsparcia Dziennego pod lupą Komisji Rewizyjnej”. Tekst dotyczył nieprawidłowości jakie komisja rewizyjna zarzuciła placówce. Pod artykułem pojawiło się wiele komentarzy. Niektóre z nich dotyczyły komisji, jak i osobiście jej przewodniczącego Zbigniewa Matelskiego.

Nie było przestępstwa przy przekształceniu TPK

IMG_8100

Ponad rok trwało śledztwo z zawiadomienia Rady Miejskiej, w sprawie nieprawidłowości przy przekształceniu Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkę. Radni wskazywali m.in. na niekorzystny dla gminy zapis o jednomyślności głosowania, niewykazanie wszystkich zobowiązań jakie ciążyły na TPK w momencie jego rozwiązania, a także ustalenia stałej opłaty dzierżawy za sieć kanalizacyjną.

Rozważą rozstanie z Remondisem

IMG_8100

22 lutego Rada Miejska przyjęła uchwałę, w której wyraziła wolę podjęcia działań zmierzających do rozwiązania umowy z firmą Remondis. Był to efekt niezadowolenia radnych z działalności spółki Remondis Aqua Trzemeszno.

Radny Edward Załęski wystraszył się prasy?

ezaleski2

Na dzisiejszych obradach połączonych komisji Rady Miejskiej doszło do niecodziennej sytuacji. W pierwszym punkcie miała być omawiana sprawa pisma, jakie skierował do RM radny powiatu gnieźnieńskiego Edward Załęski. Chodziło o sprawę usiłowania podpalenia przychodni.

Odbyły się zebrania mieszkańców

W tym tygodniu odbyły się zebrania mieszkańców obu osiedli na terenie miasta. Ich głównym tematem było wypracowanie wniosków do budżetu gminy na 2018 rok. We wtorek obradowali mieszkańcy osiedla nr 2. Spotkanie prowadził przewodniczący Zbigniew Matelski.

Temat ”dwójki” zdominował obrady komisji

Tematem wczorajszych obrad Komisji Społecznej Rady Miejskiej, zwołanej przez jej przewodniczącego Daniela Bisikiewicza, miał być stan remontów w placówkach oświatowych oraz realizacja tegorocznego budżetu. Jak się jednak okazało,  głównym i budzącym największe emocje tematem była sytuacja w Szkole Podstawowej nr 2, jaka ma tam nastąpić po rozpoczęciu roku szkolnego.

Marcin Jakubiak pokieruje “dwójką”

M. Jakubiak

Niedawno informowaliśmy o rezygnacji Jarosława Kaniastego z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie. Dzisiaj burmistrz Krzysztof Dereziński podjął decyzję o powierzeniu obowiązków dyrektora “dwójki” na okres roku szkolnego 2017 / 2018 Marcinowi Jakubiakowi.

Jarosław Kaniasty rezygnuje

jkaniasty

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie Jarosław Kaniasty złożył dziś na ręce burmistrza rezygnację z zajmowanego stanowiska. Jak nam przekazał wiceburmistrz Dariusz Jankowski, rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 31 sierpnia na zasadzie porozumienia stron.

Walka o świetlicę zakończona sukcesem

Cytrynowo jest jedynym sołectwem w naszej gminie, które nie posiada świetlicy wiejskiej. Inwestycja ta była wpisana do tegorocznego budżetu, jednak przy konstruowaniu ostatniej uchwały o zmianach w budżecie została skreślona. Jak zapewniał burmistrz, miało to być tylko przesunięcie w czasie do przyszłego roku, gdyż nie ogłoszono jeszcze naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

”Słoma z butów” trafiła do sądu

writing-1149962_1280

Trzy lata temu, 13 czerwca 2014 roku, doszło do podpisania umowy o współpracy gminy Trzemeszno z firmą Remondis. Powstała wówczas spółka Remondis Aqua Trzemeszno. Aktowi podpisania nadano wówczas uroczysty charakter.

Dwie inwestycje pod znakiem zapytania

zawodowka2

Wśród inwestycji planowanych w budżecie naszej gminy na bieżący rok znalazły się m.in. remont i adaptacja na cele kulturalne budynku po byłej szkole przy ulicy Mickiewicza oraz rewitalizacja parku ”Baba”. W obu przypadkach samorząd liczył na pozyskanie środków unijnych.

Kontrola w PWD zawieszona

writing-1149962_1280

Miesiąc temu pisaliśmy o zarzutach Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w stosunku do Placówki Wsparcia Dziennego. Na wniosek komisji, burmistrz Krzysztof Dereziński powołał zespół kontrolny, na czele którego stanął zastępca burmistrza Dariusz Jankowski. Jak nas poinformował wiceburmistrz, zespół skontrolował już wszystkie dokumenty finansowe placówki udostępnione przez główną księgową.

Zdrożeje woda i ścieki

faucet-686958_1280

Od kwietnia ubiegłego roku, co kwartał, spółka Remondis Aqua Trzemeszno składała propozycje nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Przez ponad rok radni konsekwentnie odmawiali zatwierdzenia podwyżek wydając w tej sprawie stosowne uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado