Archiwum kategorii: Polityka

fitnesstrzemeszno

Praca po południu “niehigieniczna”

IMG_7950

Burmistrz Krzysztof Dereziński zwrócił się do przewodniczącego RM Sławomira Peno z prośbą o rozważenie zmiany godzin przeprowadzania sesji i posiedzeń komisji rady. Obecnie odbywają się one najczęściej o godzinie 15:30.

Zarząd Remondis Aqua jednoosobowy

IMG_8100

Niedawno w Biuletynie Informacji Publicznej ukazały się odpowiedzi na interpelacje radnych. Można w nich przeczytać m.in. o zmianach we władzach spółki Remondis Aqua Trzemeszno. W związku z rezygnacją Uwe Kohlmanna z funkcji członka zarządu spółki, od 16 grudnia zarząd tej firmy pracuje w składzie jednoosobowym.

W sprawie szkół bez zmian

W auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej, dotyczące nowej organizacji sieci szkół w gminie Trzemeszno. Tym razem do udziału zaproszono wszystkich zainteresowanych, dlatego sala szkoły zapełniła się po brzegi.

Tradycja zdecyduje o reformie szkół

IMG_5884

Gmina Trzemeszno, jak wszystkie gminy naszym kraju, stoi przed dylematem organizacji sieci szkół. Ma to oczywiście związek z decyzjami na szczeblu centralnym, przede wszystkim z likwidacją gimnazjów. W przypadku szkół wiejskich w Trzemżalu i Kruchowie sprawa wydaje się prosta.

Rozmowy “gmina – Paroc”

IMG_9387

W listopadowym artykule pt. „Czy Paroc postawi na Trzemeszno?” informowaliśmy o zamiarach tej firmy dotyczących rozbudowy zakładu o kolejną linię technologiczną. Korzyścią dla gminy miało być 50 nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów.

Szkolenie GRDPP w Urzędzie Miejskim

Powołana niedawno do życia Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, która jest wspólną reprezentacją organizacji i samorządu, odbyła dzisiaj trzecie posiedzenie. Miało ono charakter szkolenia. Prowadził je były poseł Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Chcą rozwiązać umowę z Remondisem

IMG_8100

Na ostatnich obradach połączonych komisji Rady Miejskiej radni skierowali do burmistrza wniosek o przygotowanie analizy kosztów, jakie musiałaby ponieść gmina w przypadku rozwiązania umowy z Remondisem, a tym samym rozwiązania spółki Remondis Aqua Trzemeszno na jak najbardziej korzystnych zasadach.

Mero-Merkur nie zasiedzi gruntów

Pola

W czerwcu 2014 roku mieszkaniec Ostrowitego Marek Walczak zwrócił uwagę na fakt bezumownego uprawiania ziemi należącej do gminy Trzemeszno przez spółkę “Mero-Merkur”. Chodziło o ponad 12 ha w Popielewie i 32 ha w Ostrowitem.

Budżet zgody

Rzadko spotykane na taką skalę w trzemeszeńskim samorządzie – zgoda i jednomyślność głosowania – panowały na dzisiejszych obradach sesji Rady Miejskiej, na której radni przyjęli budżet na 2017 rok. Dochody gminy mają wynieść w przyszłym roku 55 milionów złotych, natomiast wydatki 62 miliony.

Rada już działa

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa, że rada to grono doradcze i opiniujące wszelkie sprawy mające związek z działalnością organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie współpracy stowarzyszeń z władzą samorządową.

Co dalej z norkami w Wymysłowie?

img_8099

We wrześniu w materiale pt. „Gmina chce walczyć ze swoja decyzją” pisaliśmy o problemach mieszkańców i właścicieli działek we Wymysłowie z mającą tam powstać ferma norek. Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę – żeby je uzyskać musiał otrzymać wcześniej decyzje o warunkach zabudowy, której wydanie leży w gestii burmistrza.

Kolejne trzemeszeńskie śledztwo

writing-1149962_1280

Trzemeszeńscy samorządowcy nie dają chwili wytchnienia Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie. Pisaliśmy o tym w październiku w artykule „Cztery trzemeszeńskie śledztwa”. W ubiegłym tygodniu do Rady Miejskiej, jako podmiotu zawiadamiającego, wpłynęła informacja o wszczęciu kolejnego postępowania.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado