Strona główna Polityka Burmistrz bez wotum zaufania, ale z absolutorium

Burmistrz bez wotum zaufania, ale z absolutorium

3971
18

Ostatnie zmiany w przepisach samorządowych wprowadziły nowy obowiązek dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – sporządzania raportu o stanie gminy. Ma on być podsumowaniem pracy za ubiegły rok.

Po przedstawieniu raportu na sesji Rady Miejskiej odbywa się debata, w której oprócz radnych mogą wziąć udział również mieszkańcy. Następnie radni głosują za udzieleniem lub nie wotum zaufania dla burmistrza. Do tej pory burmistrz był oceniany przy uchwalaniu absolutorium. Dotyczyło ono jednak tylko wykonania budżetu, czyli spraw ściśle finansowych.

Raport o stanie gminy i wotum zaufania dotyczą całokształtu pracy organu wykonawczego.

Raport przygotowany przez Krzysztofa Derezińskiego liczy prawie 100 stron. Można zapoznać się z nim |TUTAJ|.

Radni i burmistrz dyskutowali o nim na dzisiejszej sesji półtorej godziny.

K. Dereziński mówił dużo i szczegółowo o tym, co udało się zrealizować w tym okresie. Nie przedstawił jednak największych, nierozwiązanych problemów gminy. Czasem tylko wspominał ogólnikowo, że nie wszystko udało się zrealizować.

W dyskusji nie zabrał głosu nikt z mieszkańców. Jak poinformował przewodniczący RM Benedykt Nitka, obowiązują w tej sprawie określone procedury. Chęć zabrania głosu mieszkaniec powinien zgłosić najpóźniej dzień przed sesją. Ponadto musi dysponować upoważnieniem podpisanym przez co najmniej 20 osób.

Jako pierwszy z radnych głos zabrał Kacper Lipiński. Zaczął od spraw, które w naszej gminie ocenia wysoko. Wymienił między innymi sport, kulturę, wprowadzenie planu gospodarki niskoemisyjnej, współpracę ze stowarzyszeniami, stan świetlic wiejskich i placów zabaw.

Wśród spraw, które ocenia negatywnie wymienił na pierwszym miejscu zbyt duże zadłużenie. Przyznał przy tym, że ma na to wpływ również postawa radnych, którzy akceptowali budżet. Wiele uwag radnego wiązało się z funkcjonowaniem spółki Remondis Aqua Trzemeszno. Mówił o niewyegzekwowaniu od firmy Remondis pieniędzy za sprzedane 40% udziałów, a także należnych podatków od nieruchomości.

Przypomniał o ubiegłorocznej uchwale RM, w której zobowiązano burmistrza do podjęcia działań w sprawie renegocjacji niekorzystnej dla gminy umowy z Remondisem. Według radnego, burmistrz nie podjął w tej sprawie jakichkolwiek kroków.

Inna poruszona przez radnego sprawa to dzierżawa sieci wodociągowych. Mimo jej rozbudowy i czerpania z tego zysku przez spółkę, nie wzrosły z tego tytułu wpływy dla gminy. Jako ostatni problem związany ze spółką wymienił przyjmowanie ścieków spoza gminy, co wiąże się z uciążliwościami w ruchu na trzemeszeńskich ulicach.

K. Lipiński apelował też do pozostałych radnych o powściągliwość w wydatkowaniu gminnych pieniędzy. Jak zauważył, burmistrz co chwilę proponuje zwiększenia wydatków o kolejne zadania, a radni to akceptują.

Na koniec zacytował jedno ze zdań zawartych w raporcie – „Gmina dba o miejsca pamięci narodowej”. Jak oświadczył, niedawno był w Kociniu, gdzie przy pomniku rozstrzelanych wisi szaro czerwona flaga, a trawa sięga metra. Nie lepiej jest w miejscach pamięci na trzemeszeńskim cmentarzu. Na tę ostatnią uwagę zareagował – dotknięty nią najwyraźniej – wiceburmistrz Dariusz Jankowski. Przywołane przez radnego sytuacje nazwał ekstremalnymi. W kilkuminutowej wypowiedzi przywołał wszelkie działania jakie w  kwestii utrzymania miejsc pamięci podejmuje gmina.

Wystąpienia pozostałych radnych sprowadzały się w zasadzie do spraw poruszonych przez K. Lipińskiego. B. Nitka zwrócił uwagę na wątpliwej jakości rekultywację wysypiska, na które zwożone są materiały niewiadomego pochodzenia.

Renata Buzała podziękowała K. Lipińskiemu za przedstawienie swojego stanowiska, z którym ona się utożsamia i nie chce powielać tych samych tematów. Skupiła się jednak na sprawie przyjmowania ścieków i ruchu szambiarek. Mówiła o ubiegłorocznej uchwale rady zobowiązującej burmistrza do zaprzestania tych praktyk. Jak przypomniała, burmistrz zwracał się w tej sprawie do spółki, jednak bezskutecznie.

Na złożoną interpelację – jak realizowana jest uchwała – burmistrz odpowiedział jej, że „przyjęto do realizacji na bieżąco”. Radna dopytywała, jak ma rozumieć taką odpowiedź.
Oznacza to, że uchwałą zajmuję się od zaraz i rozpoczynam w tej sprawie działania” – odparł burmistrz.

Dodał, iż spotyka się ze wspólnikami i te sprawy porusza. Przyznał jednak, że są to działania bezskuteczne. „Tu się bronić nie mogę, szambiarki nadal jeżdżą” – dodał K. Dereziński.

O wskaźniki finansowe pytał skarbnika Daniel Bisikiewicz. Radnego interesowało, na ile gmina jest przygotowana do spłaty obligacji w przyszłym roku i następnych latach. Przypomniał, że w budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę prawie 5 milionów złotych. Co będzie jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku – pytał radny. Dopytywał też, czy gmina ma środki do wykorzystania, przy ewentualnym pojawieniu się szansy na pozyskanie środków zewnętrznych.

Skarbnik Adrian Nowak sprostował, iż planowana kwota ze sprzedaży majątku to 2.700.000 złotych. Zapewnił, o możliwości przeznaczenia prawie miliona złotych na zadania inwestycyjne, bez konieczności zwiększania zadłużenia w roku bieżącym.

W głosowaniu, za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi zagłosowało 7 radnych: Maciej Dalewski, Marcin Jakubiak, Piotr Kołodziejczak, Grzegorz Koperski, Tadeusz Pawlak, Renata Wiśniewska, Dominik Woźniak.

Przeciw byli Kacper Lipiński, Benedykt Nitka, Piotr Lewandowski, Daniel Bisikiewicz. Od głosu wstrzymały się Agnieszka Bartz, Renata Buzała, Magdalena Laskowska. W czasie głosowania nieobecny był Rafał Nawrocki.

Mimo, że głosów „za” było więcej niż „przeciw”, nie dało to burmistrzowi wotum zaufania. W głosowaniu tym obowiązuje bowiem większość bezwzględna. Uchwała, aby była przyjęta musi uzyskać większość ustawowego składu rady, w tym przypadku co najmniej 8 głosów „za”, bez względu na liczbę głosujących.

W tej sytuacji można stwierdzić, że głosy wstrzymujące zadziałały tak samo jak głosy przeciwne.

K. Dereziński po głosowaniu podziękował tym radnym, którzy zagłosowali za wotum zaufania. Zaznaczył, że nie do końca był pewny wyniku głosowania. Jak przyznał, po ostatnich rozmowach z przewodniczącym RM liczył jednak na jego poparcie.

Dzisiejsze głosowanie i brak wotum zaufania nie powodują jeszcze szczególnych konsekwencji dla burmistrza. Zgodnie z prawem, dopiero w przypadku nieudzielenia wotum zaufania w 2 kolejnych latach, rada może zarządzić referendum o odwołanie burmistrza.

Zupełnie inaczej przebiegło głosowanie nad absolutorium. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych. Przeciwny był tylko K. Lipiński.

Na początku sesji wręczono kwiaty i listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom, przewodniczącym rad sołeckich i nowemu przewodniczącemu Zarządu Osiedla nr 2.

Przygotowano też upominki książkowe dla ustępujących władz jednostek pomocniczych. Osobiście odebrał je jednak tylko były sołtys Wydartowa – Romuald Filip. Pozostali nie byli obecni na sesji.

18 KOMENTARZE

 1. A może w celu zwiększenia dochodów założylibyście jakąś działalność gospodarczą? Jakiś sklep wielkopowierzchniowy czy coś?

 2. Była „inicjatywa ” i po „inicjatywie ” kpina i kompromitacja Nitki jak i całej tej inicjatywy. Nie mówiąc o Radzie bezradnych. Głosujecie radni nad tym czego nawet nie przeczytaliście. Oglądałem i wstyd i jeszcze raz wstyd jak wy funkcjonujecie. Jedyny Lipiński który kuma o co chodzi, no i pani Buzala. Reszta kozy paść razem ze skazańcem z ulicy sezamkowej. Ale daliście popis kompetencji ?

  • Nitka i trzech radnych z inicjatywy,wstydu nie macie ,oj Panie Piechowiak zawiedli Ciebie ,to są fakty a nie mity,Pan Nitka uważał się za doświadczonego samorządowca, teraz widzimy jego oblicze w calej okazalości.Byly pogłoski że w banku tez mieli jego kompetencji chyba dość i składali rączki aby jak najszybciej poszedł sobie na emeryturkę , no i znalazl sobie chłop zajęcie i zaszczytną funkcję w gminie.Kogo wy wybraliście?

 3. To farsa, sam burmistrz przyznaje że rozmawiał z p.Nitką przed sesją i sadził że będzie ok.Faktycznie p. Nitka sprzedał się jak baranek.To coś nieprawdopodobnego co da rada wyprawia, burmistrz opowiada brednie na konkrety p Lipińskiego, no wie że szambiarki jeżdżą i uchwałę rady zignorowal, co wiecej pobajdużył sobie z remondisem i tyle.Gdyby taki zarzadca był w firmie prywatnej i tak działał to wyleciał by w powietrze.Jeszcze za niudacznictwo zapłaciłby odzkodowanie że naraził na straty firmę.U nas w gminie to coś odwrotnego.Pani Bartz tez nie potrafiła zagłosowac przeciw absolutorium, o co tu chodzi.?

 4. Czyli oddaliśmy 40% udziałów za darmo tak wynika z wypowiedzi burmistrza. Gratulacje dla Remondisu, na temat burmistrza się nie wypowiadam od czasu 8 marca 2018 roku bo i po co. Wszystko wiadomo.

 5. Panie burmistrzu
  1 We wstępie pisze się co to za dzieło, skąd się wzięło i o czym będzie a nie co innego co i tak powtarza pan w punkcie 2.1 str.3
  2 Liczba mieszkańców znajduje się na tym samym poziomie na przestrzeni lat 2015- 2017 a nie 2018. str. 5
  3 W jaki sposób liczba urodzeń w latach 2014 (158), 2016 (157), 2018 (137)znajduje się na równym poziomie skoro rok 2018 (137) odbiega bardziej od lat 2014 i 2016 niż rok 2015(143)? str. 5
  4 Wzrost urodzeń 2017 tłumaczy pan wprowadzeniem „Rodzina 500 plus”. A jak się ma do tego rok 2018 gdzie nastąpił spadek urodzeń nawet poniżej poziomu przed wprowadzeniem programu? Czy w tym roku program nie obowiązywał? Str. 5
  5 W punkcie 3.1 co oznaczają terminy: dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt? Str. 6
  6 „Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec roku … „ -którego roku tutaj powinien być podany rok a w związku z tym następne zdanie powinno być nieco inaczej sformułowane. Str.6
  7 Zadłużenie nie wiadomo czy będzie spłacone więc jest tylko zaplanowane w takich kwotach. Str. 6
  8 3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych. Czy naprawdę niektóre punkty wykonano w 100%? Ani złotówki mniej ani więcej? Jak to możliwe? Str. 9, 10
  9 str. 21 Podmiotami dysponującymi w/w majątkiem są: … gdyż wyszczególnia pan wszystkie. Użycie słów „w szczególności” wskazywałoby iż wymienia pan tylko niektóre.
  10 str. 22 Strukturę wyraża się procentach a nie w złotówkach
  11 str. 22 Realizację dochodów z mienia komunalnego, dla większej czytelności, dobrze by było ująć w tabelkę
  12 str. 22 „Szczegółowy obrót nieruchomościami w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia: „ wycentrowane i pogrubione wskazuje na nazwę tabeli więc niepotrzebne są tu trzy ostatnie słowa i dwukropek. Lecz powinien pan zachować konsekwencją gdyż wcześniejsze tabele nie miały nazw tylko zdania wprowadzające (zakończone dwukropkiem) więc zdanie sformułowane jest prawidłowo tylko źle sformatowane – powinno być wyrównane do lewej i nie pogrubione. I nie zestawienia tylko zestawienie gdyż jest tylko jedno zestawienie.
  13 str. 22,23,24 w tabeli nie powinno być pustych miejsc; jeśli jakaś wartość nie występuje to lepiej tam wstawić albo „0” albo „-„ (myślnik). A w wierszach 1 i 2 również powinna być podana suma poszczególnych ich składowych
  14 str. 24 nie „po drogę” tylko „pod drogę”. Nie „Ponadto prowadzone były i są nadal prace…” lepiej np. „Ponadto były i nadal są prowadzone prace…” A ogólnie całe zdanie niezrozumiałe. Czy chodzi o pozostałe nieruchomości w tym kompleksie czy o co? I o jaki kompleks chodzi, gdyż zdanie oderwane jest od wcześniejszego akapitu.
  15 str. 25 Jakie nieruchomości sąsiednie będą powiększane?
  16 str. 25 5.1 „…miasta i gminy Trzemeszno…” – raczej z wielkiej litery. „…ze zmianą zatw….” – zatwierdzoną? Ostatnia ocena aktualności studium dokonana została przez Radę Miejską Trzemeszna w październiku 2011 r. Pozostała część tego podpunktu zagmatwana.
  17 str. 24 5.2 „Sprawy przystąpienie do sporządzenia planów…” ?????? „Opracowanie takiego programu zostanie rozważone w bieżącym roku w ramach planowanej oceny aktualności planów zagospodarowania przestrzennego, jednakże zaznaczyć trzeba, że jego opracowanie absolutnie wykluczy swobodę do postępowania w tej sprawie i uniemożliwi podejmowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów, które w tym programie nie zostały ujęte oraz znacznie wydłuży załatwianie bieżących wniosków związku z koniecznością uprzedniej zmiany programu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, a dopiero następnie będzie można przystąpić do sporządzania samego planu.” – O co tu w ogóle chodzi??????????; „dot.”????

  BOŻE! CZY TO MOŻLIWE ABY JEDEN CZŁOWIEK POPEŁNIŁ TYLE BYKÓW? I TO CZŁOWIEK WYKSZTAŁCONY, NA STANOWISKU I W OFICJALNYM DOKUMENCIE? A TO NAWET NIE POŁAWA TEGO DZIEŁA LECZ NA TYM MUSZĘ ZAKOŃCZYĆ GDYŻ REDAKTOR NIE ZECHCE OPUBLIKOWAĆ MOJEGO KOMENTARZA. ALE RADNI TO NAPRAWDĘ MUSZĄ BYĆ PRAWDZIWE GWIAZDY SKORO ZROZUMIELI WSZYSTKO ŁACZNIE Z TYM CO NIEZROZUMIAŁE. ŚWIADCZY TO DOBITNIE O ICH WYSOKIM POZIOMIE INTELEKTUALNYM. I DLATEGO TO ONI SĄ RADNYMI A NIE JA.

  • Szanowny Anonimie,
   gratuluję i ciesze się, że jest nas- tych, co przeczytali( przebrnęli przezeń raczej:-) ten dokument- już trzech: Ty, Radny Lipiński i ja.
   Rozumiem Twój krytycyzm i zastrzeżenia: merytoryczne, formalne.
   No ale skoro „czepiasz się” i językowych (słusznie) to: „Panie burmistrzu” -nie uchodzi…
   Pozdrawiam
   TDi

 6. Pan Nitka kombinuje, jak zawsze. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Widzicie? Jestem w opozycji. Byłem przeciw wotum zaufania. Ale też, widzisz burmistrzu, zagłosowałem za absolutorium. Jestem twój kompel.

 7. Panie Lipiński. Jest Pan Radnym kolejną kadencję a narzeka Pan na zadłużenie gminy? Gdzie Pan był i co zrobił w tej kwestii dla Gminy? Jakie projekty uchwał jako radny Pan złożył aby zmniejszyć zadłużenie? O ile się nie mylę to w poprzedniej kadencji Pan i radni z Pana komitetu wyborczego mieliście większość i mieliście Przewodniczącego Rady. Co zrobiliście żeby zmniejszyć zadłużenie. Czy burmistrz sam, jednoosobowo decyduje o wydatkach i inwestycjach w gminie czy odbywa się to poprzez głosowanie radnych i odpowiednie uchwały są do tego potrzebne? W takim razie kto te uchwały przegłosowywał, czyją większością Panie Radny?

 8. Jeżeli pan Benedykt Nitka ma emeryturę to nie ma nic do szukania na stanowisku przewodniczącego Rady i chociaż nie jest to stanowisko etatowe to i tak zajmuje miejsce innym. A uzyskane z tego tytułu dochody roczne i tak przekraczają roczne dochody wielu innych mieszkańców. Pomijam już oczywisty fakt, że nie nadaje się na to stanowisko co udowadnia na każdym posiedzeniu. Pański czas kariery politycznej już przeminął. Odejdz pan po cichu i z godnościa i zrób miejsce innym, którzy nie są może tak wykształceni jak pan ale potrafią profesionalnie prowadzić obrady. Ma pan emeryture również wyższą niż dochody niejednej osoby pracującej. A jeśli chce pan sobie dorobić pisz pan książki – jeśli potrafisz – a jak nie to zbieraj i srzedawaj puszki i butelki.

  • Zawsze sesje były po południu i można było przyjść a teraz sesja absolutoryjna o 9.00 godz. Dla kogo jesteście dla siebie samych czy dla społeczeństwa ? Normalni ludzie pracuja o tej godzinie. Kpina z ludzi i tyle w temacie. Rada jest dla emerytów ?

 9. a ta pani w czerwonej sukience co tam robi remondis to jej sprawka a teraz się weżmnie za swoją wioske oj już widać po zdjęciu ma swoją zwolenniczke ha ha

 10. A wiecie o tym przepisie ?? Kiedy burmistrz nie uzyska wotum zaufania również w przyszłym roku ????

  Debata nad raportem o stanie Gminy Orchowo w roku 2018 oraz głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta Jacka Misztala było przedmiotem trwającej obecnie sesji Rady Gminy w Orchowie. Włodarz Orchowa nie uzyskał od radnych wotum zaufania. Poparło go zaledwie 6 radnych, a 9 zagłosowało przeciwko udzieleniu wotum. Zgodnie z zapisami ustawy, jeżeli w przyszłym roku Misztal ponownie nie otrzyma wotum, rozpoczęta zostanie procedura odwołania wójta w referendum.

 11. Przypomnijmy, że wotum zaufania to nowa instytucja do oceny władzy, która została wprowadzona po reformie ustawy o samorządzie. Przepisy mówią, że nieudzielenie go dwa razy z rzędu, otwiera drogę do podjęcia przez radnych uchwały o rozpisaniu referendum w sprawie odwołania prezydenta, burmistrza czy wójta. Decyzja musi być podjęta bezwzględną większością głosów

 12. PATRZE I CZYTAM JAK UPADA TA GMINA I TAK ZAL MI TYCH LUDZI CO TAM ZOSTALI ZA SWOJ DOM ZLAMANEGO GROSZA NIE CHCE A NIECH SIE ZAWALI A ZIEMIA POD NIM NIECH OBROSNIE CHWASTAMI W INNYM MIESCIE MAM WSZYSTKO JAK NALEZY I PIENIEDZY DOSYC ZE MOGE STARA CHALUPE Z TRZEMESZNA PRZEZNACZYC NA ZNISZCZEIE, KRAJOBRAZ TRZEMESZNA JAK STARE KINO BAGATELA BEDZIE HAHAHAHAHA OJJJBURMISTRZOWIE OBAJ SIEBIE WARCI I RADI TEZ NA POKAZ ZA MARNE KILKA STOWEK SIE BIJĄ ZAMIAST COS KONSTRUKTYWNEGFO ROBIC PARE STOWEK TO JA MAM W 20 MIN. A CI SIE TAM UŻERAJĄ CALY MIESIAC I NIC NIE WYEGZEKWUJĄ TYLKO POSMIEWISKO Z SIEBIE ROBIA A O „DZIADKU” NIE WSPOMNE POSZEDL DO RADY BO ZONA MU KAZALA ZEBY W DOMU NIE SIEDZIAL ?

  • To chyba prawda ,dziadek zagubiony w akcji,co zrobił konkretnego,nic,pieprzenie na okrągło i nic dosłownie nic nie wynika,porażka totalna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here